Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 april 2010, over de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2010

Indiener G.F.C. van Leiden, griffier

Brief regering

31142-19 Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:01