Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2010, over Europa en het Nederlandse vreemdelingen- en asielbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier
  • Mede ondertekenaar
    H.E. Waalkens, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32317-7 Reactie op de brief van de Commissie Meijers inzake parlementair behandelvoorbehoud bij de Procedure- en de Kwalificatierichtlijn

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Brief commissie aan bewindspersoon

Kabinetsreactie op brief van de Commissie-Meijers inzake een parlementair behandelvoorbehoud Procedure- en Kwalificatierichtlijn

Indiener F. Teeven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Europa en het Nederlandse vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden.

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15