Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 januari 2010, over de informele JBZ-raad

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier