Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 maart 2010, over AIVD-onderwerpen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    A. van Miltenburg, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30977-30 AIVD-jaarplan 2010

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Extra-procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

AIVD-onderwerpen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30