Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 januari 2010, inzake de glijdende schaal

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

19637-1319 Maximale termijnen voor het tegenwerpen van antecedenten in vreemdelingenrechtelijke procedures

Indiener N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Activiteiten

Glijdende schaal

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00