Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 november 2009, inzake het Vervolgonderzoek PI Amsterdam

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24587-369 ISt-vervolgonderzoek PI Amsterdam

Indiener N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Inspectierapport vervolgonderzoek PI Amsterdam

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30