Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2009, over Gemeente- en Provinciefonds

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
CDA 41 Voor
PvdA 33 Voor
SP 25 Voor
VVD 21 Voor
PVV 9 Voor
GroenLinks 7 Voor
ChristenUnie 6 Voor
D66 3 Voor
PvdD 2 Voor
SGP 2 Voor
Verdonk 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

32123-B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

32123-B-4 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

32123-B-1 Voorstel van wet

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

32123-B-2 Memorie van toelichting

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Gemeente- en Provinciefonds

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15