Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 januari 2010, inzake het rapport ‘Overlast en Verloedering Ontsleuteld’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
 • Mede ondertekenaar
  G.F.C. van Leiden, griffier
 • Mede ondertekenaar
  M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28684-239 Rapport ‘Overlast en Verloedering Ontsleuteld’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45