Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 januari 2010, inzake herziening van de gerechtelijke kaart

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

29279-104 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2010, inzake herziening van de gerechtelijke kaart

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Brief regering

29279-94 Adviezen Raad voor de rechtspraak en College van procureurs-generaal inzake herziening van de gerechtelijke kaart

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Herziening van de gerechtelijke kaart

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Herziening van de gerechtelijke kaart (tweede termijn)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45