Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een AO gehouden 1 juli 2009 over toezicht woningcorporaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.P.J. Koopmans, voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29453-123 Herziene Financieringsplan Woonbron

Indiener E.E. van der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Toezicht woningcorporaties (Rochdale, SGBB en Woonbron)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15