Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetegevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2009, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2010 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

31952-5 Nota naar aanlediing van het verslag

Indiener G.A. Verbeet, Voorzitter van de Tweede Kamer

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

31952-4 Verslag

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Raming van de uitgaven

31952-2 Raming van de uitgaven van de Raming der voor de Tweede Kamer in 2010 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener G.A. Verbeet, Voorzitter van de Tweede Kamer

Geleidende brief

31952-1 Geleidende brief

Indiener G.A. Verbeet, Voorzitter van de Tweede Kamer

Begrotingstoelichting

31952-3 Begrotingstoelichting (inclusief overzicht moties en toezeggingen) bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2010 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener G.A. Verbeet, Voorzitter van de Tweede Kamer

Activiteiten

Inbreng verslag Raming Tweede Kamer 2010

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Raming Tweede Kamer 2010

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30