Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg gehouden op 7 oktober 2009 over opsporing en vervolging internationale misdrijven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31700-VI-124 Rapportagebrief opsporing en vervolging internationale misdrijven 2008 en stand van zaken beleid inzake artikel 1F Vluchtelingenverdrag

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Brief commissie aan bewindspersoon

Stand van zaken 1F-beleid

Indiener N. Azough, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Rapportagebrief opsporing en vervolging internationale misdrijven 2008

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00