Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 juni 2009, over de Jaarverslagen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

31924-VII-5 Blanco verslag

Indiener J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

31924-VII-4 Memorie van Toelichting

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

31924-VII-3 Voorstel van wet

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie BZK 2008

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Jaarverslagen BZK 2008

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Hamerstukken: slotwetten en jaarverslagen over 2008 (31 924)

Hamerstukken
Tijd activiteit: 09:30