Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2009, over de Jaarverslagen Justitie 2008.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

31924-VI-6 Antwoorden op vragen m.b.t. de slotwet

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Lijst van vragen

Slotwet Ministerie van Justitie 2008

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Memorie van toelichting

31924-VI-4 Memorie van Toelichting

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Voorstel van wet

31924-VI-3 Voorstel van wet

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Slotwet Ministerie van Justitie 2008

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Financiƫle verantwoording over het jaar 2008

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Hamerstukken: slotwetten en jaarverslagen over 2008 (31 924)

Hamerstukken
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15