Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 september 2009, over het besluit wijziging verdeelsleutel stedelijke vernieuwing 2010-2014

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

30136-24 Beantwoording vragen inzake besluit wijziging verdeelsleutel stedelijke vernieuwing 2010-2014

Indiener W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Activiteiten

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Stedenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00