Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 februari 2010, inzake bevolkingsdaling - Krimp

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31757-4 De gevolgen van de bevolkingsdaling in een aantal regio's in Nederland

Indiener E.E. van der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Bevolkingsdaling / Krimp

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45