Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 maart 2010, inzake de dienstverlening en (interbestuurlijke) administratieve lasten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Rappèl iz nulmeting interbestuurlijke lasten

Indiener W.I.I. van Beek, Tweede Kamerlid

Brief regering

29362-153 Acties en resultaten op het gebied van interbestuurlijke administratieve lasten

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Extra-procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Dienstverlening en (interbestuurlijke) administratieve lasten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30