Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over het verzoek Roemer tijdens de Regeling van Werkzaamheden inzake de software van de OV-Chipkaart en deurpasjes

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier
  • Mede ondertekenaar
    H. Jager, voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

23645-260 Verzoek Roemer tijdens de Regeling van Werkzaamheden inzake de software van de OV-Chipkaart en deurpasjes

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

software beveiligingssystemen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00