Verslag van een algemeen overleg : Verslag algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2009, o.a. de stand van zaken Deltaplan Inburgering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

31143-39 Lijst van vragen en antwoorden inzake relevante ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van het Deltaplan Inburgering

Indiener W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de stand van zaken Deltaplan Inburgering

Indiener W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Brief regering

31143-25 Stand van zaken Deltaplan Inburgering

Indiener C.P. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Activiteiten

Inburgeringscursussen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Stand van zaken Deltaplan Inburgering (31 143, nr. 25)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Inburgering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55