Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over o.a. landgebonden asielbeleid Irak en het Zweedse beleid met betrekking tot asielzoekers uit Irak

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

19637-1219 Landgebonden asielbeleid Irak en het Zweedse beleid met betrekking tot asielzoekers uit Irak

Indiener N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Brief regering

19637-1220 Antwoorden op vragen van de cie Justitie over het Zweedse beleid m.b.t. asielzoekers uit Irak

Indiener N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Brief commissie aan bewindspersoon

Zweedse beleid met betrekking tot asielzoekers uit Irak

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30