Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over o.a. het ontwerpbesluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede ondertekenaar
    H. Jager, voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    G.P.J. Koopmans, voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28325-76 Ontwerpbesluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

Indiener C.P. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Bouwregelgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30