Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over de reactie van het kabinet op het 'Derde rapport over Nederland' van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa (ECRI)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede ondertekenaar
    M. Beuker, adjunct-griffier
  • Mede ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30950-12 Reactie van het kabinet op het 'Derde rapport over Nederland' van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa (ECRI)

Indiener C.P. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Racisme en Intolerantie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15