Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over het rapport 'Normeren en waarderen' van de adviescommissie rechtspositie Politieke Ambtsdragers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn
  • Mede ondertekenaar
    P.E. Smeets, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    W.G.J.M. van de Camp, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28479-32 Rapport 'Normeren en waarderen' van de adviescommissie rechtspositie Politieke Ambtsdragers

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

topinkomens in de semipublieke sector

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Topinkomens publieke en semi-publieke sector

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00