Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over o.a. het rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen'

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  W.G.J.M. van de Camp, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  F.M.J. Hendrickx, adjunct-griffier
 • Mede ondertekenaar
  J. Tichelaar, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken
 • Mede ondertekenaar
  W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
 • Mede ondertekenaar
  S.A. Blok, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn
 • Mede ondertekenaar
  H. Jager, voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28479-28 Rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen'

Indiener J.W. Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

topinkomens in de semipublieke sector

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Topinkomens publieke en semi-publieke sector

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00