Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over het standpunt kabinet inzake advies van Burgerforum Kiesstelsel (advies van 18 december 2006; 30184, nr. 11)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30184-20 Standpunt kabinet inzake advies van Burgerforum Kiesstelsel

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Burgerforum Kiesstelsel

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00