Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over het AIVD-jaarverslag 2007

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30977-10 Stand van zaken informatiehuishouding AIVD (n.a.v. moord op de heer Th. Van Gogh)

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Jaarverslagen AIVD, CTIVD en CIVD

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00