Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over de stand van zaken toegankelijkheid stads- en streekvervoer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Jager, voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25847-54 stand van zaken toegankelijkheid stads- en streekvervoer

Indiener J.C. Huizinga-Heringa, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

Activiteiten

Toegankelijkheid openbaar vervoer

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55