Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een AO gehouden 6 november 2008 over de uitvoering van het beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  G.F.C. van Leiden, griffier
 • Mede ondertekenaar
  M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
 • Mede ondertekenaar
  J. Tichelaar, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29668-23 Eindrapportage over de uitvoering van het beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Crisisbeheersing

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00