Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2009, over wetsvoorstellen op het terrein van vennootschapsrecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
CDA 41 Voor
PvdA 33 Voor
SP 25 Voor
VVD 21 Voor
PVV 9 Voor
GroenLinks 7 Voor
ChristenUnie 6 Voor
D66 3 Voor
PvdD 2 Voor
SGP 2 Voor
Verdonk 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

31058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Verslag van een wetgevingsoverleg

31058-22 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2009, over wetsvoorstellen op het terrein van vennootschapsrecht (vervolg van het wetgevingsoverleg van 26 oktober 2009)

Indiener M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Bijgewerkte tekst

31058, bijgewerkt tot en met nr. 8 (2e Nota van wijziging d.d. 3 februari 2009)

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Nota van wijziging

31058-8 Tweede nota van wijziging

Indiener N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Nota van wijziging

31058-7 Nota van wijziging

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

31058-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Voorstel van wet

31058-2 Voorstel van Wet

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Koninklijke boodschap

31058-1 Koninklijke boodschap

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Memorie van toelichting

31058-3 Memorie van Toelichting

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

31058-5 Verslag (nader, tweede nader etc)

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

31058-4 Advies Raad van State en nader rapport

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

31746 - Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

31763 - Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een recht voor de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15