Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg over Oldenkotte

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29452-91 Reactie op raport over vetrouwensbreuk ondernemingsraad en Raad van Bestuur van forensisch psychiatrisch centrum (fpc) Oldenkotte

Indiener N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Activiteiten

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15