Brieven regering

Zoekresultaten (79.846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Correctie beslisnota bij 'Kamerbrief Veiligheid op School' (Kamerstuk 29240-151)

Correctie beslisnota bij 'Kamerbrief Veiligheid op School' (Kamerstuk 29240-151). 2024D28662 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2024 Hierbij bied ik u de gecorrigeerde versie aan van de beslisnota die...

2024D28662

Brieven regering

Rapport 'Gezien en bereikbaar' onderzoek naar de bekendmaking van belastingaanslagen

Rapport 'Gezien en bereikbaar' onderzoek naar de bekendmaking van belastingaanslagen. 31066 Belastingdienst Nr. 1417 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2024 Op 31...

2024D28659

Brieven regering

Periodieke rapportage Uitvoering SUWI-stelsel 2020- 2025

Periodieke rapportage Uitvoering SUWI-stelsel 2020- 2025.

2024D28650

Brieven regering

Rectificatie Jaarverslag 2023 van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC)

Rectificatie Jaarverslag 2023 van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC). 29911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 442 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van...

2024D28606

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid De Hoop c.s. over een einde maken aan de stikstofjacht op boeren voor de luchtvaart en de stikstofruimte inzetten voor legalisatie van PAS-melders (Kamerstuk 31936-1160)

Reactie op de motie van het lid De Hoop c.s. over een einde maken aan de stikstofjacht op boeren voor de luchtvaart en de stikstofruimte inzetten voor legalisatie van PAS-melders (Kamerstuk 31936-1160). 31936 Luchtvaartbeleid 35334 Problematiek...

2024D28665

Brieven regering

MIT-advies 'Samen paraat voor de volgende pandemie'

MIT-advies 'Samen paraat voor de volgende pandemie'. 25295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2194 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2024 Bij dezen...

2024D28617

Brieven regering

Verstoringsactie van een Russische offensieve cybercampagne

Verstoringsactie van een Russische offensieve cybercampagne. Verstoringsactie van een Russische offensieve cyberc Middels deze brief informeren wij uw Kamer over een internation verstoringsoperatie die 24 juni jl. heeft plaatsgevonden. Deze b de motie van het lid...

2024D28593

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op verzoek van het lid Idsinga, gedaan tijdens Regeling van Werkzaamheden van 19 maart 2024, over een lijst te leveren van alle algoritmen binnen alle departementen die mogelijkerwijs illegaal zijn

Uitstel toezending reactie op verzoek van het lid Idsinga, gedaan tijdens Regeling van Werkzaamheden van 19 maart 2024, over een lijst te leveren van alle algoritmen binnen alle departementen die mogelijkerwijs illegaal zijn. 26643 Informatie- en...

2024D28553

Brieven regering

Uitstel kabinetsreactie op het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat

Uitstel kabinetsreactie op het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat. 29383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu Nr. 417 Brief van de minister van Infrastructuur en...

2024D28590

Brieven regering

Samenvatting rapport Commissie onderzoek College voor de Rechten van de Mens

Samenvatting rapport Commissie onderzoek College voor de Rechten van de Mens. 36410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 Nr. 100 Brief van de staatssecretaris van...

2024D28585

Brieven regering

Voorhang wijzigingsregeling subsidie tweede lerarenopleiding

Voorhang wijzigingsregeling subsidie tweede lerarenopleiding. 36410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 Nr. 142 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan...

2024D28572

Brieven regering

Verslag van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024

Verslag van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024. 21501-20 Europese Raad Nr. 2106 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli...

2024D28531

Brieven regering

SCoPAFF-vergadering gewasbescherming 10 en 11 juli 2024

SCoPAFF-vergadering gewasbescherming 10 en 11 juli 2024. een nieuwe basisstof met beoogd gebruik als fungicide in verschillende gewassen. De EC stelt voor om deze stof goed te keuren als basisstof. Het Ctgb adviseert positief op dit...

2024D28546

Brieven regering

Verslag formele EU Gezondheidsraad, 21 juni 2024

Verslag formele EU Gezondheidsraad, 21 juni 2024. 21501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 757 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D28500

Brieven regering

Aanvulling op geannoteerde Agenda Eurogroep en Ecofinraad 15 en 16 juli 2024; Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF)

Aanvulling op geannoteerde Agenda Eurogroep en Ecofinraad 15 en 16 juli 2024; Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF). 30,3 miljard euro. De Commissie oordeelt dat de redenen die Duitsland aandraagt een aanpassing van het plan rechtvaardigen en dat...

2024D28508