Brieven regering

Zoekresultaten (67.999)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Fiche: Cybersolidariteitsverordening

Fiche: Cybersolidariteitsverordening. de respons op (grootschalige) incidenten en staat het positief ten opzichte van de noodzaak om te investeren in onze wederzijdse bijstand. Het kabinet zal in de beoordeling van (de verdere uitwerking en implementatie van)...

2023D22679

Brieven regering

Derde voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

Derde voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek. 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 785 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2023 Om moleculaire...

2023D22636

Brieven regering

Stand van zaken van een aantal moties, toezeggingen en regelgevingstrajecten die zien op dieren in de veehouderij

Stand van zaken van een aantal moties, toezeggingen en regelgevingstrajecten die zien op dieren in de veehouderij. , dat vragen oproept en onderdeel is van de maatschappelijke discussie. Ik heb de RDA gevraagd zich uit te...

2023D22707

Brieven regering

Doorvertaling Europese asielregelgeving in Nederlandse asielwetgeving

Doorvertaling Europese asielregelgeving in Nederlandse asielwetgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2023D22418

Brieven regering

Jaarrapportage Douane 2022

Jaarrapportage Douane 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 934 Douane Nr. 70 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 mei 2023 Hierbij...

2023D22436