Brieven regering

Zoekresultaten (79.846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Geannoteerde agenda Europese Politieke Gemeenschap van 18 juli 2024

Geannoteerde agenda Europese Politieke Gemeenschap van 18 juli 2024. is besluitvorming of het opstellen van een gezamenlijke verklaring ook expliciet niet het doel van de EPG. Het kabinet geeft de voorkeur aan een flexibele en lichte...

2024D29048

Brieven regering

Nationaal Versterkingsplan van Microchip-talent

Nationaal Versterkingsplan van Microchip-talent. 29338 Wetenschapsbudget Nr. 276 Brief van de ministers van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juli 2024 De...

2024D29023

Brieven regering

Plan van aanpak verbeterprogramma ProRail en NS

Plan van aanpak verbeterprogramma ProRail en NS. 29984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 1203 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juli 2024...

2024D28925

Brieven regering

Dienstverleningsovereenkomst met SGH

Dienstverleningsovereenkomst met SGH. Dienstverleningsovereenkomst Ouders die geraakt zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire, moeten zo spoedig en goed mogelijk geholpen worden in hun herstel. Dat bestaat onder meer uit het terugbetalen van de onterecht teruggevorderde toeslagbedragen, het bieden...

2024D28952

Brieven regering

Resultaten doorstroomtoetsen en schooladviezen 2024

Resultaten doorstroomtoetsen en schooladviezen 2024. Resultaten doorstroomtoetsen en schooladviezen 2024 Onderwijspersoneel en Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 46670808 Bijlagen Rapportage CvTE Data DUO omtrent toetsadviezen...

2024D28948

Brieven regering

Ingebrekestellingsbrief van de Europese Commissie van 24 oktober 2000

Ingebrekestellingsbrief van de Europese Commissie van 24 oktober 2000. 22112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33576 Natuurbeleid Nr. 3960 Brief van de staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Aan...

2024D29010

Brieven regering

Resultaten banenafspraak 2023

Resultaten banenafspraak 2023. de hernieuwde focus het aanscherpen van de kwaliteit en duurzaamheid van de gerealiseerde banen. Voor de komende tijd zijn nog forse inspanningen nodig. Daarom wordt ook gewerkt aan verder inzicht verkrijgen in specifieke...

2024D28967

Brieven regering

Voortgang implementatie Omgevingswet tweede kwartaal 2024

Voortgang implementatie Omgevingswet tweede kwartaal 2024. de omgevingsverordening geldt dat de 2 provincies die richting inwerkingtreding van de wet zijn teruggevallen op het gebruik van de TAM om de omgevingsverordening op- en vast te stellen, beide...

2024D28974

Brieven regering

Nationale typegoedkeuring mobiele machines en gedoogsituatie voor de tijdelijke voorziening voor mobiele machines

Nationale typegoedkeuring mobiele machines en gedoogsituatie voor de tijdelijke voorziening voor mobiele machines. Nationale Vanaf 1 januari 2022 is er een nationale registratie- en kentekenplicht voor mobiele machines1. Deze is tegelijk ingevoerd met de kentekenplicht voor...

2024D29046

Brieven regering

Nazending bijlagen bij Kamerbrief NOW evaluatie en stand van zaken (Kamerstuk 35420-535)

Nazending bijlagen bij Kamerbrief NOW evaluatie en stand van zaken (Kamerstuk 35420-535). 35420 Noodpakket banen en economie Nr. 536 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D28893

Brieven regering

Openbaarmaking ambtelijke stukken Co-Med

Openbaarmaking ambtelijke stukken Co-Med. 33578 Eerstelijnszorg Nr. 120 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2024 Het lid Dijk (SP) heeft...

2024D28906

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024. 21501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2918 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D28802

Brieven regering

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Gevolgen van voorgestelde Europese wetgeving Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Gevolgen van voorgestelde Europese wetgeving Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen V-100 over het thema ‘Gevolgen van voorgestelde Europese...

2024D28805

Brieven regering

Nulmeting mobiele telefoons funderend onderwijs

Nulmeting mobiele telefoons funderend onderwijs. 31293 Primair Onderwijs 31289 Voortgezet Onderwijs Nr. 740 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2024...

2024D28783

Brieven regering

Voorhang renseigneringsbepaling artikelen 22 en 22a UBIB 2001

Voorhang renseigneringsbepaling artikelen 22 en 22a UBIB 2001. 31066 Belastingdienst Nr. 1418 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2024 Hierbij bied ik u...

2024D28788