Brieven regering

Zoekresultaten (79.846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juli 2024 te Brussel

Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juli 2024 te Brussel. 21501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 762 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de...

2024D29194

Brieven regering

Regio Deals openstelling zesde tranche

Regio Deals openstelling zesde tranche. Regio Deals openstelling zesde tranche Datum 18 juli 2024 Betreft Regio Deals openstelling zesde tranche DG Ruimtelijke Ordening Programma Regio Deals Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Onze referentie 2024-0000514659 DG...

2024D29216

Brieven regering

Woo-verzoek over kabinetsstandpunt inzake lobbyregister

Woo-verzoek over kabinetsstandpunt inzake lobbyregister. 29362 Modernisering van de overheid Nr. 364 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2024 Bij...

2024D29218

Brieven regering

Onderzoek verschillen toezicht en handhaving kinderopvang

Onderzoek verschillen toezicht en handhaving kinderopvang. duidelijk dat het van belang is verder in te zetten op het bevorderen van uniformiteit. De uitkomsten van dit onderzoek en het eerder aan uw Kamer aangeboden onderzoek over stelselvarianten...

2024D29209

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake suggesties voor nazorg reanimatie

Reactie op verzoek commissie inzake suggesties voor nazorg reanimatie. 2024D29202 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2024 Bij brief1 van 27 juni jl. heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid...

2024D29202

Brieven regering

Nahang betreffende wijziging Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van de Benelux-beschikking m.b.t de pyro-pass

Nahang betreffende wijziging Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van de Benelux-beschikking m.b.t de pyro-pass. Nahang Hierbij bied ik u aan het Besluit van 5 juli 2024 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van...

2024D29213

Brieven regering

Analyse arresten Hoge Raad over box 3 en proces rechtsherstel

Analyse arresten Hoge Raad over box 3 en proces rechtsherstel. Analyse De Hoge Raad heeft op 6 juni 20241 en 14 juni 20242 in diverse zaken arrest gewezen over de Wet rechtsherstel box 3 en de...

2024D29207

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Een klemmend beroep'

Reactie op verzoek commissie over kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Een klemmend beroep'. 31524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 618 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de...

2024D29125

Brieven regering

Aanpak dalende studentenaantallen in het mbo

Aanpak dalende studentenaantallen in het mbo. 31524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 619 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2024...

2024D29154

Brieven regering

IBO doelmatig Hoger onderwijs 'Talent op de juiste plek'

IBO doelmatig Hoger onderwijs 'Talent op de juiste plek'.

2024D29131

Brieven regering

Besluit op Woo verzoek 2023-69 SAR helikopters

Besluit op Woo verzoek 2023-69 SAR helikopters. 30490 Kustwacht In Nederland Nr. 46 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2024 De...

2024D29150

Brieven regering

Stand van zaken implementatie richtlijn (EU) 2019/882 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten

Stand van zaken implementatie richtlijn (EU) 2019/882 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten. 36380 Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019...

2024D29161

Brieven regering

Voortgang Werkagenda mbo en Stagepact mbo

Voortgang Werkagenda mbo en Stagepact mbo. de subsidieregeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom, waarvoor tot en met 2025 €150 mln. beschikbaar is gesteld. Zie: Stcrt. 2024, nr. 11365 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-11365.html). Factsheet voortijdig schoolverlaten ROA, tabel B2. Zie:

2024D29113

Brieven regering

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Portugal, Roemenië, Slowakije, Italië en België

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Portugal, Roemenië, Slowakije, Italië en België. 21501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 2056 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D29001

Brieven regering

Voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch communiceren professionele wettelijke vertegenwoordigers

Voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch communiceren professionele wettelijke vertegenwoordigers. DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN  DATUM 12 FEBRUARI 2024 ONS KENMERK 5602831 DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN  DATUM 12 FEBRUARI 2024 ONS KENMERK 5602831 Pagina van 1 VERTROUWELIJK...

2024D29042