Brieven regering

Zoekresultaten (75.751)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is een onderwerp waar ik samen met het veld hard aan werk. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is hierbij een belangrijk...

2023D40037

Brieven regering

Kaderwetevaluatie van de CEA over de periode 2018 - 2022

Kaderwetevaluatie van de CEA over de periode 2018 - 2022. 25 268 Zelfstandige bestuursorganen Nr. 218 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september 2023...

2023D35077

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Van Haga over drinkwaterbedrijven beter betrekken bij het bestrijden, beoordelen en opruimen van drugsafval in de buurt van waterwinning (Kamerstuk 27625-642)

Reactie op de motie van het lid Van Haga over drinkwaterbedrijven beter betrekken bij het bestrijden, beoordelen en opruimen van drugsafval in de buurt van waterwinning (Kamerstuk 27625-642). Reactie Op 6 juli heeft uw kamer de...

2023D39262

Brieven regering

Landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. het onderwerp VOG is het goed om helder te hebben dat er twee nauw-verwante dingen spelen. Het eerste is het probleem dat...

2023D30508

Brieven regering

Tariefdifferentiatie in de nieuwe concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033

Tariefdifferentiatie in de nieuwe concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033. Tariefdifferentiatie In het commissiedebat van 26 september jl. over de nieuwe concessie voor het Hoofdrailnet (HRN) heb ik uw Kamer toegezegd om een brief te sturen over...

2023D39834

Brieven regering

Uitstel reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar PFAS-vervuiling (Kamerstuk 36410-25)

Uitstel reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar PFAS-vervuiling (Kamerstuk 36410-25). Uitstel Uw Kamer heeft mij verzocht uiterlijk...

2023D39032

Brieven regering

Stand van zaken energiebesparing

Stand van zaken energiebesparing. Stand Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet te produceren, te transporteren, te betalen of te importeren. Energiebesparing verlaagt dan ook de energierekening, maakt ons minder afhankelijk van derde landen...

2023D40235

Brieven regering

Compensatieregeling gebruikers Stint

Compensatieregeling gebruikers Stint. Compensatieregeling Op 20 september 2018 vond een tragisch ongeval plaats met een Stint in Oss. Per 2 oktober 2018 heeft de toenmalige minister, na eerste verkennende onderzoeken, de aanwijzing van de Stint als...

2023D39875

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar PFAS-vervuiling (Kamerstuk 36410-25)

Reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar PFAS-vervuiling (Kamerstuk 36410-25). Kamerbrief Met deze brief reageer ik op de...

2023D39788

Brieven regering

Reactie op de brief van de Dierencoalitie en meerdere organisaties over het transitieonderzoek t.b.v. beleid rond eiwittransitie

Reactie op de brief van de Dierencoalitie en meerdere organisaties over het transitieonderzoek t.b.v. beleid rond eiwittransitie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 532 Voedingsbeleid Nr. 284 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR...

2023D34287

Brieven regering

Bedieningseisen in de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet (2025-2033)

Bedieningseisen in de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet (2025-2033). Bedieningseisen In het commissiedebat van 26 september jl. over de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet (HRN) heb ik aan de leden De Hoop (PvdA) en Van der...

2023D39843

Brieven regering

Tijdlijn van maatregelen in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

Tijdlijn van maatregelen in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030. Toezending Tijdens het Commissiedebat Circulaire Economie op 20 april jl. verzocht het lid Van Esch mij om een tijdlijn waarop is te zien welke stappen uit...

2023D40190

Brieven regering

Kabinetsreactie op MIT-advies "Maatschappelijke gevolgen van long covid"

Kabinetsreactie op MIT-advies "Maatschappelijke gevolgen van long covid". Kabinetsreactie op MIT-advies "Maatschappelijke gevolgen van long covid" Datum 2 oktober 2023 Betreft Kabinetsreactie op MIT-advies "Maatschappelijke gevolgen van long covid" Pagina van Pagina van Post-COVID treft veel...

2023D40093

Brieven regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake het verzoek van het lid Van Rooijen om in het kader van het Belastingplan 2024 te kijken naar de mogelijkheden om de vrijwilligersvergoeding in de Wet op de loonbelasting 1964 te verhogen

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake het verzoek van het lid Van Rooijen om in het kader van het Belastingplan 2024 te kijken naar de mogelijkheden om de vrijwilligersvergoeding in de Wet op de loonbelasting...

2023D38431

Brieven regering

Aanscherping beleid persoonlijke gezondheidsomgevingen

Aanscherping beleid persoonlijke gezondheidsomgevingen. In mijn brief van 11 mei jongstleden over de voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen1 (PGO) heb ik uiteengezet welke drie sporen ik voornemens ben uit te zetten om samen met alle betrokken partijen te...

2023D40210