Brieven regering

Zoekresultaten (76.664)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Vangstmogelijkheden 2024: akkoord met Verenigd Koninkrijk bereikt inclusief tong

Vangstmogelijkheden 2024: akkoord met Verenigd Koninkrijk bereikt inclusief tong. Vangstmogelijkheden Met deze brief informeer ik de Tweede Kamer dat de bilaterale onderhandelingen tussen de Europese Commissie (Commissie), namens de Europese Unie (EU), en het Verenigd Koninkrijk...

2023D48536

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023

Geannoteerde agenda van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023. GEANNOTEERDE AGENDA VAN DE EU-WESTELIJKE BALKAN TOP EN EUROPESE RAAD VAN 13, 14 EN 15 DECEMBER 2023 Op...

2023D48533

Brieven regering

Instellen onafhankelijk onderzoek – start onderzoek

Instellen onafhankelijk onderzoek – start onderzoek. Directie Bestuursondersteuning       Datum 8 december 2023 Ons kenmerk 5085345   > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500...

2023D48531

Brieven regering

Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren

Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren. Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren Datum 8 december 2023 Betreft Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren Pagina van Pagina van In antwoord op Kamervragen van het...

2023D48523

Brieven regering

Fiche: Mededeling bestrijding drone dreigingen

Fiche: Mededeling bestrijding drone dreigingen. een Europees beleidskader om de bestrijding van potentiële dreigingen van niet- coöperatieve1 “drones”, tegen te gaan. Deze mededeling gaat niet over de dreiging van drones vanuit statelijke actoren en niet over...

2023D48520

Brieven regering

Uitstel Periodieke Rapportages BHOS begrotingsartikel 2

Uitstel Periodieke Rapportages BHOS begrotingsartikel 2. Graag informeer ik uw Kamer inzake twee periodieke rapportages op het gebied van BHOS-begrotingsartikel 2, die oorspronkelijk stonden gepland voor 2023. Beide rapportages worden momenteel voorbereid door de directie Internationaal...

2023D48518

Brieven regering

Wijzigingen Natuurherstelverordening

Wijzigingen Natuurherstelverordening. Wijzigingen Conform het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer1 ga ik in deze brief in op het voorlopig akkoord2 over de Europese Natuurherstelverordening en de inhoudelijke...

2023D48516

Brieven regering

Financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Datum 8 december 2023 Betreft Financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid DG OBDR Directie DenB Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den...

2023D48510

Brieven regering

Reactie op de Initiatiefnota van het lid Ellemeet over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen (Kamerstuk 36317-2)

Reactie op de Initiatiefnota van het lid Ellemeet over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen (Kamerstuk 36317-2). De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij verzocht te reageren op de initiatiefnota ‘Toegang...

2023D48508

Brieven regering

Stijging WOZ-waarde

Stijging WOZ-waarde. Stijging Via deze brief informeer ik u over mijn toezegging om met gemeenten in gesprek te gaan over het effect van de hogere OZB-aanslag bij hogere WOZ-waarde na versterking woning (TZ202309-105). De versterking, maar...

2023D48504

Brieven regering

Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen

Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen. Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen Datum 8 december 2023 Betreft Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen Pagina van Pagina van Het stelsel van inkomensondersteuning is erg complex geworden voor veel mensen die daarvan afhankelijk zijn...

2023D48495

Brieven regering

Hertellingen in opdracht van de Tweede Kamer

Hertellingen in opdracht van de Tweede Kamer. Hertelling in opdracht van het centraal stembureau Datum 7 december 2023 Betreft Hertelling in opdracht van het centraal stembureau Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag...

2023D48414

Brieven regering

Onderzoeksrapport de kosten van levensonderhoud wezen en voortgang over de aanbevelingen van de wezenuitkering

Onderzoeksrapport de kosten van levensonderhoud wezen en voortgang over de aanbevelingen van de wezenuitkering. Aanbieding onderzoeksrapport de kosten van levensonderhoud wezen en voortgang over de aanbevelingen van de wezenuitkering Datum 7 december 2023 Betreft Aanbieding onderzoeksrapport...

2023D48423

Brieven regering

Stand van zaken CIZ december 2023

Stand van zaken CIZ december 2023. In het najaar van 20221 en in februari2 jl. heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken bij het CIZ ten aanzien van de hoge werkvoorraad, het ziekteverzuim en...

2023D48378

Brieven regering

Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Datum 7 december 2023 Betreft Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Nationaal Programma

2023D48382