Brieven regering

Zoekresultaten (70.025)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Beroep op CW Artikel 2.27 ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers

Beroep op CW Artikel 2.27 ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2946 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juli 2022 In de afgelopen weken is de doorstroom en opvang van asielzoekers

2022D31910

Brieven regering

Appreciatie winterpakket aardgas van de Europese Commissie

Appreciatie winterpakket aardgas van de Europese Commissie. 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 338 Brief van de minister voor Klimaat en Energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juli 2022 Op woensdag 20 juli jl. heeft de Europese

2022D31857

Brieven regering

Menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen

Menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen. de toelating van pleegkinderen: er bestond alleen beleid voor pleegkinderen die zich nog in het buitenland bevinden, die bloed- of aanverwant zijn van de aspirant-pleegouders in Nederland en die niet al eerder deel uit hebben gemaakt van het gezin van de aspirant-pleegouders. De overkomst van

2022D31853

Brieven regering

Openstelling saneringsregeling visserij

Openstelling saneringsregeling visserij. het derde criterium heeft mijn voorganger zich ingezet om die voorwaarde van tafel te krijgen. Immers, als vissers een duurzamer en kleiner schip daarvoor in de plaats zouden willen nemen, of een ander schip in zijn bezit zouden verduurzamen, zou dat de doelstellingen van mijn visserijbeleid ten goede komen.

2022D31819

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2514 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juli 2022 Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022. De minister van

2022D31786

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie n.a.v. van de rechterlijke uitspraak over de openbaarmaking van documenten over de ‘Sywert-deal’

Reactie op verzoek commissie n.a.v. van de rechterlijke uitspraak over de openbaarmaking van documenten over de ‘Sywert-deal’. , gaat om een beperkt aantal documenten ter volledige afhandeling van het verzoek, zal in aansluiting op een reeks van deelbesluiten een afzonderlijk besluit worden genomen over deze documenten. Mijn ministerie

2022D31815

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022. Hierbij bied ik u het verslag aan van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022. Middels dit verslag wordt uw Kamer ook geïnformeerd over de eerste Intergouvernementele Conferenties (IGC’s) met Noord-Macedonië en Albanië op dinsdag 19 juli jl. en de wijziging van het

2022D31787

Brieven regering

Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs met verslagen van de Ringen en evaluatie van de initiatiefwet Bisschop en evaluatie Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs met verslagen van de Ringen en evaluatie van de initiatiefwet Bisschop en evaluatie Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie. de onderzoekskaders voor het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

2022D31802

Brieven regering

Ontwikkelingen Nord Stream 1 (NS1) pijpleiding

Ontwikkelingen Nord Stream 1 (NS1) pijpleiding. de gasopslag Bergermeer heb ik u in de brief van 5 juli jl. bericht wat de mogelijkheden zijn en ben ik in gesprek met EBN om meer dan het eerder aangegeven maximum van 11 TWh te laten vullen. Voor de gasopslag Norg, een berging voor laagcalorisch gas, geldt dat deze opslag deze zomer voor tenminste

2022D31761

Brieven regering

Besluitvorming Rijksministerraad 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun derde kwartaal 2022

Besluitvorming Rijksministerraad 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun derde kwartaal 2022. 35 420 Noodpakket banen en economie Nr. 510 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juli 2022 Elk kwartaal besluit de Rijksministerraad over de

2022D31777

Brieven regering

Stand van zaken apenpokken

Stand van zaken apenpokken. op de bestaande maatregelen en adviezen. Het volledige effect van vaccinatie treedt pas op na ongeveer 5 weken, ongeveer een week na de tweede dosis. Daarnaast is er nog veel onbekend over de effectiviteit van vaccinatie. De oproep blijft daarom om bij klachten te testen en om bij een besmetting in isolatie te gaan. Ook

2022D31768

Brieven regering

Reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’

Reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’. Reactie Naar aanleiding van het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig

2022D31647

Brieven regering

Vierde voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector en onderzoek naar het audit only-model

Vierde voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector en onderzoek naar het audit only-model. het inzicht geven van financiële stromen tussen de controle- en adviestak van een accountantsorganisatie, bijvoorbeeld door middel van separate winst- en verliesrekeningen. In het rapport constateert SEO dat een structurele splitsing leidt

2022D31654

Brieven regering

Openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde

Openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde. 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 310 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juli 2022 In het debat over sms-berichten op de telefoon van de minister-president op donderdag 19

2022D31677

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake notitie 'Grote onjuistheid in stikstofmodel van het RIVM bouw, boeren en vissers in het kustgebied de dupe'

Reactie op verzoek commissie inzake notitie 'Grote onjuistheid in stikstofmodel van het RIVM bouw, boeren en vissers in het kustgebied de dupe'. oorzaken die terug te voeren zijn op: de metingen, ontbrekende emissies, of de modellen. Mogelijk gaat het om een combinatie van deze oorzaken. Aangezien het onderzoek focust op deze drie mogelijke

2022D31605

Naar boven