Brieven regering

Zoekresultaten (9.664)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp. Hierbij zend ik u de leidraad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de continuïteit van de zorg en de jeugdhulp. In deze leidraad zet de IGJ uiteen wat zij verwacht van zorgaanbieders in situaties waarin er (mogelijk) risico’s ontstaan voor de continuïteit van zorg aan patiënten en

2022D32629

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’

Reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’. U heeft mij op 28 juni 2022 gevraagd om mijn reactie op de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’, die te bekijken is vanaf 6 juli 2022. De documentaire schetst een herkenbaar beeld van een persoon die geconfronteerd wordt met een aandoening met grote impact op

2022D32619

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg. de voorgestelde ruimere toepassingsmogelijkheden in de Omzetbelasting geldt dat in een beleidsbesluit van de Staatssecretaris van Financiën is

2022D32562

Brieven regering

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals. 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 783 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 Hierbij ontvangt u het eerste ‘Evaluatierapport voorwaardelijke toelating

2022D32580

Brieven regering

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1165 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2022 Bijgaand bied ik u het ‘Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’

2022D32551

Brieven regering

Documenten bij Woo-besluit inzake 'Sywert-deal'

Documenten bij Woo-besluit inzake 'Sywert-deal'. hier documenten als nota’s en e-mailberichten. Wij hebben de verzoeker hiervan in kennis gesteld. Wat betreft de gevraagde SMS- en chatberichten is ons streven onverminderd om daarover, overeenkomstig de aangegeven termijn van 6-8 weken in de brief van 22 juli 2022 in september een besluit te

2022D32549

Brieven regering

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’. 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 1934 Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2022 Met deze brief bied ik u het recente advies van de Raad

2022D32507

Brieven regering

Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod

Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod. 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 621 Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2022 Met mijn brief van 7 juli

2022D32503

Brieven regering

Revaccinatie COVID-19 najaar 2022

Revaccinatie COVID-19 najaar 2022. 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 1933 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juli 2022 Het OMT-vaccinaties (OMT-V) heeft op 26 juli jl. geadviseerd over een najaarsvaccinatieronde (hierna: najaarsronde) tegen

2022D32014

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie n.a.v. van de rechterlijke uitspraak over de openbaarmaking van documenten over de ‘Sywert-deal’

Reactie op verzoek commissie n.a.v. van de rechterlijke uitspraak over de openbaarmaking van documenten over de ‘Sywert-deal’. , gaat om een beperkt aantal documenten ter volledige afhandeling van het verzoek, zal in aansluiting op een reeks van deelbesluiten een afzonderlijk besluit worden genomen over deze documenten. Mijn ministerie

2022D31815

Brieven regering

Stand van zaken apenpokken

Stand van zaken apenpokken. op de bestaande maatregelen en adviezen. Het volledige effect van vaccinatie treedt pas op na ongeveer 5 weken, ongeveer een week na de tweede dosis. Daarnaast is er nog veel onbekend over de effectiviteit van vaccinatie. De oproep blijft daarom om bij klachten te testen en om bij een besmetting in isolatie te gaan. Ook

2022D31768

Brieven regering

Besluit verlaagde omzetdrempels zorg

Besluit verlaagde omzetdrempels zorg. 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 275 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Op 1 januari 2023 verloopt de algemene maatregel van bestuur (hierna: AMvB) die

2022D31336

Brieven regering

Woo-besluiten inzake documenten communicatie rondom Kamerdebat van 7 april 2022 over de mondkapjesdeal

Woo-besluiten inzake documenten communicatie rondom Kamerdebat van 7 april 2022 over de mondkapjesdeal. 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 143 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken

2022D31402

Brieven regering

Voortgang Programma preventie in het zorgstelsel

Voortgang Programma preventie in het zorgstelsel. het fysieke, mentale én maatschappelijk welzijn van mensen en wordt voor een groot deel beïnvloed door de leefomgeving, leefstijl en de mate waarin iemand grip op zijn leven heeft. Een goede gezondheid vergroot de kwaliteit van leven en stelt mensen in staat om beter én langer inzetbaar te zijn

2022D31313

Brieven regering

Voorlichting facultatieve klachtprotocollen VN-verdrag handicap, VN-kinderrechtenverdrag en Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR)

Voorlichting facultatieve klachtprotocollen VN-verdrag handicap, VN-kinderrechtenverdrag en Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR). Op 7 december 2021 heeft de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting verzocht over het

2022D31186

Naar boven