Brieven regering

Zoekresultaten (10.755)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Beleidsreactie advies ‘Digitalisering van de zorg op de BES-eilanden’

Beleidsreactie advies ‘Digitalisering van de zorg op de BES-eilanden’. Beleidsreactie Hierbij bied ik uw Kamer het advies inzake de digitalisering van de zorg op de BES-eilanden aan. Ik begin deze brief met een korte situatieschets van...

2024D21917

Brieven regering

Advies van ZonMw omtrent het vervolg van het deelprogramma oversterfte

Advies van ZonMw omtrent het vervolg van het deelprogramma oversterfte. 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2188 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2024...

2024D21654

Brieven regering

Verbeteragenda Doelgroepenvervoer

Verbeteragenda Doelgroepenvervoer. 31521 Taxibeleid Nr. 138 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2024 Hierbij informeer ik uw Kamer, zoals toegezegd...

2024D21496

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het inspectierapport inzake de ZIKOS-afdelingen

Reactie op verzoek commissie over het inspectierapport inzake de ZIKOS-afdelingen. 31839 Jeugdzorg Nr. 1020 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei...

2024D21309

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw. 29689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1251 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D21190

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer K.G. inzake de hoge salarissen van de directeuren bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer K.G. inzake de hoge salarissen van de directeuren bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening. andere functies dan de functie als topfunctionaris binnen een instelling of rechtspersoon. De gedachte...

2024D21227

Brieven regering

Inzet van Nederland voor de 77e World Health Assembly

Inzet van Nederland voor de 77e World Health Assembly. 36410 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 Nr. 158 Brief van de minister voor Medische...

2024D21230

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van World Animal Protection inzake de preventie van pandemieën in het kader van een nieuwe overeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Reactie op verzoek commissie over de brief van World Animal Protection inzake de preventie van pandemieën in het kader van een nieuwe overeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2187 Brief van de minister...

2024D21157

Brieven regering

Voortgang programma Maatschappelijk Aanvaardbare Uitgaven Geneesmiddelen

Voortgang programma Maatschappelijk Aanvaardbare Uitgaven Geneesmiddelen. 29477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 893 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2024 In februari 2023 heeft mijn...

2024D21176

Brieven regering

Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2025

Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2025. de vergoeding vanuit het basispakket. Het uitwerken van een eventuele beperking vraagt meer tijd dan verwacht. Daarom kan nu nog geen uitspraak gedaan worden over de vraag of de vergoeding van eiceldonatie...

2024D21185

Brieven regering

Rectificatie stand van zaken Kaftrio

Rectificatie stand van zaken Kaftrio. Rectificatie Op 13 mei jongstleden heb ik uw Kamer ingelicht over het geneesmiddel Kaftrio1. Ik heb vervolgens op 21 mei jongstleden uw Kamer een update gegeven over de stand van zaken...

2024D21165

Brieven regering

Voortgang van expertisecentrum FAST (Future Affordable Sustainable Therapy development)

Voortgang van expertisecentrum FAST (Future Affordable Sustainable Therapy development). Voortgangsrapportage Middels deze brief informeren wij uw Kamer over de voortgang van expertisecentrum FAST (Future Affordable Sustainable Therapy development) aan de hand van het ‘FAST jaarverslag 2023’...

2024D21136

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een update over het geneesmiddel Kaftrio

Reactie op verzoek commissie over een update over het geneesmiddel Kaftrio. 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 890 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei...

2024D20222

Brieven regering

Onderhandelingen over het WHO pandemie-instrument en over de wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR)

Onderhandelingen over het WHO pandemie-instrument en over de wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR). het verzoek om als uitstel niet mogelijk is, tegen de voorgestelde amendementen op de IHR en het nieuwe pandemieakkoord in het geheel...

2024D20097

Brieven regering

Voorhang beschikbaarheidbijdrage inzake modulaire bekostiging ziekenhuisopleidingen

Voorhang beschikbaarheidbijdrage inzake modulaire bekostiging ziekenhuisopleidingen. hier geen extra opleidingskosten, maar een verschuiving van uitgaven in de tijd doordat wordt overgestapt van de bekostiging, en daarmee ook bevoorschotting, van afgeronde diploma’s naar modulaire bekostiging van EPA’s...

2024D19931