Brieven regering

Zoekresultaten (5.624)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs met verslagen van de Ringen en evaluatie van de initiatiefwet Bisschop en evaluatie Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs met verslagen van de Ringen en evaluatie van de initiatiefwet Bisschop en evaluatie Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie. de onderzoekskaders voor het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

2022D31802

Brieven regering

Kracht door samenwerking: aanpak voor een sterk en zichtbaar Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

Kracht door samenwerking: aanpak voor een sterk en zichtbaar Nederlands cultureel audiovisueel aanbod. om die reden films, series en documentaires. Het zijn deze categorie├źn producties die onder druk staan. Het wetsvoorstel voor een investeringsverplichting wordt tegelijkertijd met deze brief aan uw Kamer aangeboden. Hiermee kom ik tegemoet aan

2022D31516

Brieven regering

Nazending voorbereidende nota's behorende bij de brief over Lerarenstrategie (Kamerstuk 27923-443)

Nazending voorbereidende nota's behorende bij de brief over Lerarenstrategie (Kamerstuk 27923-443). 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 444 Brief van de ministers voor Primair en Voortgezet Onderwijs en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Hierbij bieden wij u de

2022D31368

Brieven regering

Rapport Huisvesting Bewegingsonderwijs in het Primair Onderwijs

Rapport Huisvesting Bewegingsonderwijs in het Primair Onderwijs. 31 293 Primair Onderwijs Nr. 641 Brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Vanaf schooljaar 2023/2024 treedt de wettelijke bepaling in werking waarmee scholen in het primair onderwijs

2022D31361

Brieven regering

Implementatie beleidsvisie collecties uit een koloniale context

Implementatie beleidsvisie collecties uit een koloniale context. 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 480 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 De koloniale geschiedenis heeft tot op de dag van vandaag zijn sporen nagelaten in onze

2022D31405

Brieven regering

Macrodoelmatigheid mbo

Macrodoelmatigheid mbo. 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 512 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Het lid El Yassini heeft verzocht om een Kamerbrief over het macrodoelmatigheidsbeleid in het mbo van de

2022D31371

Brieven regering

Uitwerking verzuimaanpak

Uitwerking verzuimaanpak.

2022D31334

Brieven regering

Reactie op brandbrief inzake voltijd hb-onderwijs en plan van aanpak hoogbegaafdheid

Reactie op brandbrief inzake voltijd hb-onderwijs en plan van aanpak hoogbegaafdheid. dat ook hoogbegaafde leerlingen zo dicht mogelijk bij hun eigen huis, in hun eigen buurt of wijk, onderwijs krijgen, met de vriendjes waar ze ook mee buiten spelen of mee op de sportclub zitten. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook voor veel hoogbegaafde leerlingen

2022D31351

Brieven regering

Reactie op inbreng LBVSO debat passend onderwijs

Reactie op inbreng LBVSO debat passend onderwijs. de stand van zaken van de 25 verbetermaatregelen heeft u eind 2021 de voortgangsrapportage ontvangen. U ontvangt een planningsbrief passend onderwijs waarin ik, in navolging van het bovengenoemd debat, aangeef welke maatregelen nu prioriteit hebben en waarom. In deze brief beperk ik me daarom tot

2022D31356

Brieven regering

Kaders van de Werkagenda mbo

Kaders van de Werkagenda mbo. 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 511 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Leeswijzer In deze brief informeer ik u over de kaders van de Werkagenda mbo voor de komende jaren. Ik beschrijf na mijn

2022D31359

Brieven regering

Planning wetsvoorstellen passend onderwijs

Planning wetsvoorstellen passend onderwijs. 31 497 Passend onderwijs Nr. 440 Brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Zoals toegezegd in het Commissiedebat passend onderwijs op 30 maart (Kamerstuk 31 497, nr. 434), vindt u in deze brief het overzicht

2022D31377

Brieven regering

Ontwikkelingen meldpunt sociale veiligheid

Ontwikkelingen meldpunt sociale veiligheid. 29 240 Veiligheid op school Nr. 126 Brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 Elke leerling moet zich vrij en veilig voelen op school. Ditzelfde geldt ook voor de ouders van deze leerlingen en voor het

2022D31222

Brieven regering

Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap. 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 969 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 Met deze brief zend ik u het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap. Dit akkoord

2022D31199

Brieven regering

Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek. 29 338 Wetenschapsbudget Nr. 259 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 Met deze brief informeer ik uw Kamer over de voortgang van het nationale

2022D31143

Brieven regering

Verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek

Verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek. 35 925 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 190 Brief van de ministers van Onderwijs, Cultuur en

2022D31242

Naar boven