Brieven regering

Zoekresultaten (6.048)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

Huisvestingsstelsel Rijksmusea vanaf 01-01-2024

Huisvestingsstelsel Rijksmusea vanaf 01-01-2024. Huisvestingsstelsel Rijksmusea vanaf 01-01-2024 In overleg met de Museumvereniging en de rijksgesubsidieerde musea in de Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 41095211...

2023D39785

Brieven regering

Conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen/Wiskunde

Conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen/Wiskunde. Aanbieding conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen/Wiskunde Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 41287304 Bijlagen 3 Vandaag heeft het landelijk expertisecentrum voor curriculum (SLO)...

2023D39615

Brieven regering

Publicatie vierde deeladvies Platform Perspectief Jongeren

Publicatie vierde deeladvies Platform Perspectief Jongeren. Publicatie vierde deeladvies Platform Perspectief Jongeren Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 41149133 Bijlagen 1 Met deze brief bieden wij...

2023D39374

Brieven regering

Reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum'

Reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum'. Petitie sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 41271363 Het...

2023D39224

Brieven regering

Procesbrief Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Procesbrief Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Procesbrief Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Emancipatie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 40773867...

2023D39043

Brieven regering

Inzet middelen urgente restauraties grote monumenten

Inzet middelen urgente restauraties grote monumenten. Inzet middelen urgente restauraties grote monumenten Met mijn brief over de Verkenning financiering monumentenzorg van 12 juni 2023 heb ik eenmalig € 15 miljoen extra budget beschikbaar gesteld om een...

2023D38990

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets

Reactie op verzoek commissie over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets. Carnaval en de afnameperiode van de doorstroomtoets Op 14 september 2023 heb ik het verzoek gekregen van de Vaste Primair Onderwijs...

2023D38889

Brieven regering

Ontwerp jaarwerkplan 2024 Inspectie van het Onderwijs

Ontwerp jaarwerkplan 2024 Inspectie van het Onderwijs. 36 410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 Nr. 7 Brief van de ministers van Onderwijs, Cultuur...

2023D38572

Brieven regering

Publicatie documenten n.a.v. Woo-verzoek art. 23 Grondwet en advies ”Grenzen stellen, ruimte laten”

Publicatie documenten n.a.v. Woo-verzoek art. 23 Grondwet en advies ”Grenzen stellen, ruimte laten”. het tweede deelbesluit op dit Woo-verzoek. Over het eerste deelbesluit bent u reeds geïnformeerd. Gezien de maatschappelijke belangstelling en aandacht voor dit thema...

2023D38626

Brieven regering

Voorhang accreditatiekader NVAO

Voorhang accreditatiekader NVAO. 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 1074 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2023 Met...

2023D38542

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief OV-NL en DOVA met betrekking tot de vergoeding voor de studentenreisvoorziening

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief OV-NL en DOVA met betrekking tot de vergoeding voor de studentenreisvoorziening. Afschrift van antwoord op brief OV-NL en DOVA m.b.t. vergoeding reisvoorziening studenten...

2023D38829

Brieven regering

Regeling houdende regels met betrekking tot subsidieverstrekking aan de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024-2028

Regeling houdende regels met betrekking tot subsidieverstrekking aan de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024-2028. Regeling houdende regels met betrekking tot subsidieverstrekking aan de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024-2028 De voorzitter van de...

2023D38797

Brieven regering

Eindrapport Adviescollege Van Geel Eenheid in Veelzijdigheid

Eindrapport Adviescollege Van Geel Eenheid in Veelzijdigheid. Aanbiedingsbrief rapport Adviescollege Van Geel Eenheid in Veelzijdigheid Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 41155984 Bijlagen 1...

2023D38790

Brieven regering

Werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025

Werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTERS...

2023D37470

Brieven regering

Werkprogramma Raad voor cultuur 2023-2024

Werkprogramma Raad voor cultuur 2023-2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 Nr. 6 BRIEF VAN...

2023D37476