Brieven regering

Zoekresultaten (2.954)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Stand van zaken droogteproblematiek

Stand van zaken droogteproblematiek. 27 625 Waterbeleid Nr. 586 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 augustus 2022 Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de huidige droogteperiode en over het feit dat de Landelijke Coördinatiecommissie

2022D32119

Brieven regering

Derde update zomerdrukte Schiphol

Derde update zomerdrukte Schiphol. 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 435 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 augustus 2022 Met deze brief informeer ik uw Kamer over de door Schiphol voorgenomen voortzetting van de verplichte beperking van het aantal

2022D32052

Brieven regering

Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025

Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025. 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 362 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij verstuur ik u, zoals ik heb toegezegd in het Commissie Debat Duurzaam Vervoer van 29 juni jl., het Nationaal

2022D31537

Brieven regering

Afspraken Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV

Afspraken Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV. 23 645 Openbaar vervoer Nr. 768 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Het openbaar vervoer is er voor iedereen. Daar hoort bij dat alle reizigers, ook als zij een beperking hebben, zelfstandig

2022D31451

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu Nr. 367 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de

2022D31533

Brieven regering

Kwartaalrapportage CBR “corona-inhaalslag examens”

Kwartaalrapportage CBR “corona-inhaalslag examens”. 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 1010 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Hierbij bied ik u de kwartaalrapportage “corona-inhaalslag examens” tweede kwartaal 2022 van het CBR aan

2022D31320

Brieven regering

Voortgangsrapportage PFAS Zeeland

Voortgangsrapportage PFAS Zeeland. 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 191 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Eind maart zijn twee coördinatoren aangesteld om de PFAS-problematiek in Zeeland aan te pakken. Destijds is afgesproken dat

2022D31323

Brieven regering

Stand van zaken concretisering doelen voor circulaire economie

Stand van zaken concretisering doelen voor circulaire economie. de onderstaande productgroepen. Transitieagenda Productgroep Kunststoffen Plastic verpakkingen Plastic (afval) in de bouw Landbouwfolie Consumptiegoederen Plastic verpakkingen en verbruiksartikelen Chemische producten Textiel (incl. kleding) Elektrische apparaten Meubels Bouw

2022D31376

Brieven regering

Rapportages MTR Friese Waddenveren

Rapportages MTR Friese Waddenveren. 23 645 Openbaar vervoer Nr. 766 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 In 2014 zijn er twee concessies ingegaan voor het passagiersvervoer van en naar de Friese Waddeneilanden. Het gaat om de Vervoerconcessie

2022D31326

Brieven regering

Voortgangsbrief Programma Luchtruimherziening

Voortgangsbrief Programma Luchtruimherziening. het ontwerpen van een nieuwe hoofdstructuur die stapsgewijs zal worden ingevoerd. De belangrijkste onderdelen zijn de herinrichting van het oosten en zuidoosten van het luchtruim om de ontsluiting van het civiele verkeer van en naar de Nederlandse luchthavens te verbeteren en de uitbreiding van een

2022D31134

Brieven regering

Uitspraak van de Hoge Raad inzake het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw

Uitspraak van de Hoge Raad inzake het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw. 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 578 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 Met deze brief wil ik u informeren

2022D31247

Brieven regering

PFAS aandachtslocaties, BRL granuliet en signaalrapportage ILT

PFAS aandachtslocaties, BRL granuliet en signaalrapportage ILT. zowel publiekrechtelijke eisen (wanneer opgenomen in de regeling bodemkwaliteit) als privaatrechtelijke eisen. Tot nu toe was er geen beoordelingsrichtlijn specifiek voor granuliet. Gezien de discussie rond het toepassen van granuliet is er een specifieke beoordelingsrichtlijn voor

2022D31244

Brieven regering

Handhavingsrapport van Groningen Eelde Airport (GAE) 2021-2022

Handhavingsrapport van Groningen Eelde Airport (GAE) 2021-2022. 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 988 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2022 Hierbij doe ik u toekomen de Handhavingsrapportage 2021-2022 van Groningen Eelde Airport (GAE). In deze brief wordt

2022D30976

Brieven regering

Uitkomsten expertmeetings n.a.v. RIVM-onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof in de regio IJmond

Uitkomsten expertmeetings n.a.v. RIVM-onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof in de regio IJmond. 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 242 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2022 Op 21 januari 2022 heb ik uw Kamer geïnformeerd over het

2022D31059

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Beckerman over pfas en de Hedwigepolder (Kamerstuk 28089-238)

Reactie op de motie van het lid Beckerman over pfas en de Hedwigepolder (Kamerstuk 28089-238). 28 089 Gezondheid en milieu 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 243 minister voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2022 Uw Kamer heeft op 5 juli 2022 de motie van het lid Beckerman

2022D30882

Naar boven