Brieven regering

Zoekresultaten (4.092)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Onderzoek aanvullende kwalitatieve kaders Stookolie en ILT risicoanalyse

Onderzoek aanvullende kwalitatieve kaders Stookolie en ILT risicoanalyse. Onderzoek De mogelijke aanwezigheid van schadelijke (afval)stoffen in stookolie voor zeeschepen is met enige regelmaat onderwerp van het publieke debat. In de Kamerbrief van 30 mei 20231 is...

2024D29257

Brieven regering

Nahang betreffende wijziging Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van de Benelux-beschikking m.b.t de pyro-pass

Nahang betreffende wijziging Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van de Benelux-beschikking m.b.t de pyro-pass. Nahang Hierbij bied ik u aan het Besluit van 5 juli 2024 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van...

2024D29213

Brieven regering

Besluit op Woo verzoek 2023-69 SAR helikopters

Besluit op Woo verzoek 2023-69 SAR helikopters. 30490 Kustwacht In Nederland Nr. 46 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2024 De...

2024D29150

Brieven regering

Plan van aanpak verbeterprogramma ProRail en NS

Plan van aanpak verbeterprogramma ProRail en NS. 29984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 1203 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juli 2024...

2024D28925

Brieven regering

Nationale typegoedkeuring mobiele machines en gedoogsituatie voor de tijdelijke voorziening voor mobiele machines

Nationale typegoedkeuring mobiele machines en gedoogsituatie voor de tijdelijke voorziening voor mobiele machines. Nationale Vanaf 1 januari 2022 is er een nationale registratie- en kentekenplicht voor mobiele machines1. Deze is tegelijk ingevoerd met de kentekenplicht voor...

2024D29046

Brieven regering

Uitspraak Hoge Raad in cassatieberoep kort geding IATA e.a. versus de Staat

Uitspraak Hoge Raad in cassatieberoep kort geding IATA e.a. versus de Staat. 29665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 515 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D28786

Brieven regering

Uitstel kabinetsreactie op het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat

Uitstel kabinetsreactie op het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat. 29383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu Nr. 417 Brief van de minister van Infrastructuur en...

2024D28590

Brieven regering

Toestemming voor deelname van de ADR aan een gesprek met de rapporteur ERTMS

Toestemming voor deelname van de ADR aan een gesprek met de rapporteur ERTMS. 2024D28035 Aan de Voorzi er van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2024 In de loop van of kort na...

2024D28035

Brieven regering

Verslag Milieuraad van 17 juni 2024

Verslag Milieuraad van 17 juni 2024. Verslag Met deze brief informeren wij de Kamer, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister voor Natuur en Stikstof, over de Milieuraad die op 17...

2024D27896

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake brief Blue Phoenix naar aanleiding van vergunningsplicht bodemas door OZHZ

Reactie op verzoek commissie inzake brief Blue Phoenix naar aanleiding van vergunningsplicht bodemas door OZHZ. 30872 Landelijk afvalbeheerplan Nr. 300 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D27918

Brieven regering

Verslag EU-Transportraad van 18 juni 2024

Verslag EU-Transportraad van 18 juni 2024. 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 1077 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1...

2024D28006

Brieven regering

Onderzoek naar de verwachte gevolgen van de verlaging vrijstelling groen beleggen bij Belastingplan 2025

Onderzoek naar de verwachte gevolgen van de verlaging vrijstelling groen beleggen bij Belastingplan 2025. een dekkingsmaatregel voor aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting (omvang verwachte dekking: € 27 miljoen). Vanuit de Nederlandse...

2024D27893

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over “Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2024”

Reactie op verzoek commissie over “Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2024”. , in de Nederlandse wetgeving niet voldoende duidelijk is omschreven dat ook personen die milieuschade “dreigen te lijden” het recht hebben...

2024D27654

Brieven regering

Evaluatie aanbesteding Van Brienenoordbrug

Evaluatie aanbesteding Van Brienenoordbrug. 29 385 Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur Nr. 140 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2024...

2024D27630

Brieven regering

Achtste voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

Achtste voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol. 29665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2024 Met het Hoofdlijnenbesluit...

2024D27509