Brieven regering

Zoekresultaten (297)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Digitale Zaken

Brieven regering

Voortgang moties mkb-keurmerk en een structurele cyberoefenagenda voor niet-vitale bedrijven

Voortgang moties mkb-keurmerk en een structurele cyberoefenagenda voor niet-vitale bedrijven. respectievelijk de motie inzake een eenduidig mkb-keurmerk om het midden- en kleinbedrijf (mkb) beter te ondersteunen bij hun cybersecuritybeleid, en de motie inzake het ontwikkelen van...

2023D37371

Brieven regering

Planningsoverzicht Digitale Zaken 2023-2024

Planningsoverzicht Digitale Zaken 2023-2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1066 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D36036

Brieven regering

Toezegging gedaan tijdens het debat over de bescherming van online gegevens inzake de inzet van het kabinet op het onderwerp van cookies en online tracking

Toezegging gedaan tijdens het debat over de bescherming van online gegevens inzake de inzet van het kabinet op het onderwerp van cookies en online tracking. Kamerbrief cookies en online tracking Datum 5 september 2023 Betreft Kamerbrief...

2023D35545

Brieven regering

Ontwerpbesluit directe bevraging gezagsmodule

Ontwerpbesluit directe bevraging gezagsmodule. Staten Generaal C ½ Vergaderjaar: 2022-2023 35 868 Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet...

2023D34412

Brieven regering

Voorhang Experimentbesluit BRP dataminimalisatie

Voorhang Experimentbesluit BRP dataminimalisatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 177 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D34429

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een openbare technische briefing over de Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn)

Toestemming voor deelname aan een openbare technische briefing over de Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de...

2023D33044

Brieven regering

Kinderrechten en digitalisering

Kinderrechten en digitalisering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1063 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D32837

Brieven regering

I-strategie Rijk: Update Routekaarten en evaluatie Strategische I-agenda

I-strategie Rijk: Update Routekaarten en evaluatie Strategische I-agenda. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1061 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van...

2023D32729

Brieven regering

Advies AcICT (Adviescollege ICT) Toekomst Basisregistratie Personen (BRP)

Advies AcICT (Adviescollege ICT) Toekomst Basisregistratie Personen (BRP). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 176 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter...

2023D32664

Brieven regering

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Opruimen Vervuilde data van 15 juni j2023, over de vraag of de opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) aangepast moet worden of dat die verder geëxpliciteerd kan worden

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Opruimen Vervuilde data van 15 juni j2023, over de vraag of de opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) aangepast moet worden of dat die verder geëxpliciteerd kan worden. Tweede Kamer der...

2023D32471

Brieven regering

Verzamelbrief ‘algoritmen reguleren’

Verzamelbrief ‘algoritmen reguleren’. een eerste versie die dient als startpunt voor een gedegen proces waarin de experts en overheidsorganisaties waarvoor het IKA is bedoeld nadrukkelijk worden betrokken. De rest van dit jaar en volgend jaar wil...

2023D32125

Brieven regering

Digitale gemeenschapsgoederen

Digitale gemeenschapsgoederen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1057 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2023D32107

Brieven regering

Agenda ‘Coalities voor de digitale samenleving’

Agenda ‘Coalities voor de digitale samenleving’. , aan effectieve interdepartementale samenwerking en een goede verbinding met Europese ontwikkelingen op het gebruik van generatieve AI. Daartoe worden er verschillende sessies, waaronder een Catshuissessie, georganiseerd met experts uit...

2023D32088

Brieven regering

Kabinetsreactie onderzoek rijksbrede privacy governance

Kabinetsreactie onderzoek rijksbrede privacy governance. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 282 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan...

2023D31712

Brieven regering

Appreciatie rapportage Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Appreciatie rapportage Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 333 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D31624