Brieven regering

Zoekresultaten (386)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Digitale Zaken

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op verzoek van het lid Idsinga, gedaan tijdens Regeling van Werkzaamheden van 19 maart 2024, over een lijst te leveren van alle algoritmen binnen alle departementen die mogelijkerwijs illegaal zijn

Uitstel toezending reactie op verzoek van het lid Idsinga, gedaan tijdens Regeling van Werkzaamheden van 19 maart 2024, over een lijst te leveren van alle algoritmen binnen alle departementen die mogelijkerwijs illegaal zijn. 26643 Informatie- en...

2024D28553

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op verzoek van het lid Kathmann, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden, over de digitale soevereiniteit van Nederland

Uitstel toezending reactie op verzoek van het lid Kathmann, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden, over de digitale soevereiniteit van Nederland. 26643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1203 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en...

2024D27673

Brieven regering

Beleidsreactie op WODC-onderzoek 'Naleving van de AVG door overheden'

Beleidsreactie op WODC-onderzoek 'Naleving van de AVG door overheden'. 32761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 304 Brief van de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D27797

Brieven regering

Kabinetsreactie risico’s online advertentie-industrie

Kabinetsreactie risico’s online advertentie-industrie. 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 303 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van...

2024D27035

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 2024D26827Aan e dVoorzitter van de Tw-eeGend er Kaalamer der St Den Haag, 025 4 juni 2 De vaste commissie voor Digitale Zaken hee toestemming...

2024D26827

Brieven regering

Stand van zaken Google Workspace

Stand van zaken Google Workspace. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 1201 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D26749

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over inkoop- en aanbestedingsbeleid toeziend op hardware en software van de Rijksoverheid

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over inkoop- en aanbestedingsbeleid toeziend op hardware en software van de Rijksoverheid. 2024D26492 Aan de Voorzi er van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2024 Met...

2024D26492

Brieven regering

Update migratie .nl domeinregistratiesysteem naar AWS

Update migratie .nl domeinregistratiesysteem naar AWS. 26643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1199 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2024...

2024D26485

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan de technische briefing inkoop- en aanbestedingsbeleid toeziend op hardware en software van de Rijksoverheid

Toestemming voor deelname aan de technische briefing inkoop- en aanbestedingsbeleid toeziend op hardware en software van de Rijksoverheid. 2024D25760 Aan de Voorzi er van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2024 Met de...

2024D25760

Brieven regering

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Cyberweerbaarheid, mkb en data-encryptie

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Cyberweerbaarheid, mkb en data-encryptie.

2024D25883

Brieven regering

Verzamelbrief Digitalisering juni 2024

Verzamelbrief Digitalisering juni 2024. komt uit de gesprekken duidelijk naar voren dat het daarbij vooral belangrijk is dat er een doorlopende dialoog is met de overheid, om te zorgen dat advies en beleid bij elkaar blijven...

2024D25458

Brieven regering

Verslag formele Telecomraad 21 mei 2024 en beantwoording resterende vragen schriftelijk overleg (Kamerstuk 21501-33-1069)

Verslag formele Telecomraad 21 mei 2024 en beantwoording resterende vragen schriftelijk overleg (Kamerstuk 21501-33-1069). gaat om het nader verkennen van de in het witboek geschetste ideeën omtrent toegangsregulering op Europees niveau, als aanvulling op de bestaande...

2024D24197

Brieven regering

Reactie en besluit op adviezen verlenging Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Reactie en besluit op adviezen verlenging Regeringscommissaris Informatiehuishouding. de mogelijke verlenging, de beste keuze is om te stoppen met de functie van RC IHH. De adviezen verschillen over de gewenste vervolgstap. De externe evaluatie adviseert om...

2024D23845

Brieven regering

Update gemelde kwetsbaarheid Cisco Webex

Update gemelde kwetsbaarheid Cisco Webex. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 1182 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan...

2024D23578

Brieven regering

Nationale Technologiestrategie - Agenda Cybersecurity Technologies

Nationale Technologiestrategie - Agenda Cybersecurity Technologies. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 33 009 Innovatiebeleid Nr. 1183 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D23605