Brieven regering

Zoekresultaten (148)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Digitale Zaken

Brieven regering

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 902 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 In deze brief

2022D32577

Brieven regering

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 901 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2022 Graag informeer ik u over de voorgenomen wijzigingen in de governance van de

2022D32536

Brieven regering

I-strategie Rijk 2022 - 2025: Routekaarten

I-strategie Rijk 2022 - 2025: Routekaarten. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 899 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 In het commissiedebat ‘Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale

2022D31432

Brieven regering

Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting. de Investeringspost voor uitgaven aan digitalisering. Mijn ambtsvoorganger heeft destijds aangegeven dat op basis van de uitkomsten van de beleidsdoorlichting wordt besloten over de continuering van de Investeringspost als apart artikelonderdeel. De Investeringspost bestaat uit

2022D31185

Brieven regering

Uitstel toezending ministeriële regeling eisen identificatiemiddelen Wdo

Uitstel toezending ministeriële regeling eisen identificatiemiddelen Wdo. 35 868 Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) Nr. 15 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2022D31165

Brieven regering

Verslag van de formele Telecomraad van 3 juni 2022

Verslag van de formele Telecomraad van 3 juni 2022. de volgende zorgen: De verhouding tussen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Dataverordening is onduidelijk. Dit creëert risico’s voor bedrijven, organisaties en burgers. De verhouding tussen de AVG en de Dataverordening is op onderdelen inderdaad onduidelijk. Het moet

2022D30075

Brieven regering

Uitstel indiening wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

Uitstel indiening wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 892 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2022 Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel inzake het Adviescollege

2022D30135

Brieven regering

Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2021-2022

Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2021-2022. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 894 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2022 Hierbij bied ik u het samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2021-2022

2022D29508

Brieven regering

Appreciatie van de motie van de leden Haga en Smolders over het waarborgen van de onlineprivacy van burgers en bedrijven

Appreciatie van de motie van de leden Haga en Smolders over het waarborgen van de onlineprivacy van burgers en bedrijven. 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 241 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

2022D28951

Brieven regering

Cybersecuritybeeld Nederland 2022 (CSBN2022)

Cybersecuritybeeld Nederland 2022 (CSBN2022). 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 891 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2022 Met deze brief stuur ik u het Cybersecuritybeeld Nederland 2022 (CSBN2022). Tevens informeer ik u dat de reactie

2022D28663

Brieven regering

Reactie op het onderzoeksrapport van Amnesty International over ‘Xenofobe Machines’

Reactie op het onderzoeksrapport van Amnesty International over ‘Xenofobe Machines’. 33 826 Mensenrechten in Nederland 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 45 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2022 In 2021

2022D28856

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). 2022D28770 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2022 Hierbij verleen ik de gevraagde toestemming tot deelname van de volgende ambtenaren aan de technische briefing op 5 juli 2022:  pNCTV en directeur

2022D28770

Brieven regering

Eindconclusie onderzoek in het kader van de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

Eindconclusie onderzoek in het kader van de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21). 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 889 Brief van de Minister-President,

2022D28582

Brieven regering

Voortgang Datavisie Handelregister

Voortgang Datavisie Handelregister. 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 240 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2022 Op 9 maart jl. heb ik bij gelegenheid van het tweeminutendebat over het lekken van privégegevens bij de KVK toegezegd

2022D27992

Brieven regering

Evaluatierapport Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Evaluatierapport Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software.

2022D27976

Naar boven