Brieven regering

Zoekresultaten (3.219)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Defensie

Brieven regering

Ontwikkelingen op personeelsgebied

Ontwikkelingen op personeelsgebied. Ontwikkelingen op personeelsgebied Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Onze referentie BS2023014642 Bij beantwoording, datum, onze referentie en onderwerp vermelden. Ministerie van Defensie Plein...

2023D23651

Brieven regering

Nieuwe ontwikkelingen verkoop F-16 toestellen aan Draken International

Nieuwe ontwikkelingen verkoop F-16 toestellen aan Draken International. Op 13 december 2022 is uw Kamer geïnformeerd over de vertraging in de overdracht van twaalf F-16 toestellen, inclusief bijhorende materialen, aan de firma Draken International (hierna: Draken)...

2023D23645

Brieven regering

Veteranennota 2022-2023

Veteranennota 2022-2023. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 31 mei 2023 Betreft Veteranennota 2022-2023 Pagina van Hierbij bied...

2023D23343

Brieven regering

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 23 mei 2023 te Brussel (Kamerstuk 21501-28-253)

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 23 mei 2023 te Brussel (Kamerstuk 21501-28-253).

2023D21424

Brieven regering

A-brief ‘Vervanging Grond-Lucht Radio’s’

A-brief ‘Vervanging Grond-Lucht Radio’s’. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 25 mei 2023 Betreft A-brief ‘Vervanging Grond-Lucht Radio’s’...

2023D22288

Brieven regering

Van HR-Transitie naar HR-vernieuwing

Van HR-Transitie naar HR-vernieuwing. 36 200 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 Nr. 83 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D22029

Brieven regering

Leveringen militaire goederen aan Oekraïne

Leveringen militaire goederen aan Oekraïne. de boekwaarde van het geleverde materieel. In de vorige Kamerbrief update leveringen militaire goederen aan Oekraïne (Kamerstukken 22 054 en 36 045, nr. 387) stond de boekwaarde van het geleverde materieel...

2023D21946

Brieven regering

A-brief project ‘Bewapening MQ-9’

A-brief project ‘Bewapening MQ-9’. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 23 mei 2023 Betreft A-brief project ‘Bewapening MQ-9’...

2023D21754

Brieven regering

Jaarlijkse voortgangsrapportage overige missiebijdragen 2022

Jaarlijkse voortgangsrapportage overige missiebijdragen 2022. Jaarlijkse voortgangsrapportage overige missiebijdragen 2022 Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Onze referentie 2023010628 Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B...

2023D20567

Brieven regering

Jaarbericht en jaarverslagen toezichthouders van Defensie

Jaarbericht en jaarverslagen toezichthouders van Defensie. betere communicatie binnen Defensie over het proces. De komende jaren blijft het belangrijk medewerkers goed voor te lichten over de invoering van een nieuw HR-model. Medewerkers worden geïnformeerd aan de...

2023D20588

Brieven regering

Eindrapportage compensatieprojecten gemeenschap Hawija

Eindrapportage compensatieprojecten gemeenschap Hawija. 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 937 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2023 In opdracht van Nederland voerden...

2023D21093

Brieven regering

Voortgangsrapportage Nederlandse inzet oostflank NAVO

Voortgangsrapportage Nederlandse inzet oostflank NAVO. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 17 mei 2023 Betreft Voortgangsrapportage Nederlandse inzet...

2023D20593

Brieven regering

Transitie Koninklijke Marine

Transitie Koninklijke Marine. zowel fysieke ruimte voor bijvoorbeeld het afmeren van de grotere schepen als vergunningsruimte voor bijvoorbeeld zoneringen rond munitie-opslag. Voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het bredere havengebied van Den Helder werken Defensie en de...

2023D20829

Brieven regering

Financiële verantwoording 2022 project Verwerving F-35

Financiële verantwoording 2022 project Verwerving F-35. 26 488 Behoeftestelling vervanging F-16 Nr. 474 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2033 Mede namens de...

2023D20580

Brieven regering

Defensie Projectenoverzicht afwijkingsrapportage

Defensie Projectenoverzicht afwijkingsrapportage. 27 830 Materieelprojecten Nr. 400 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2023 Hierbij bied ik u de Defensie Projectenoverzicht (DPO)...

2023D20563