Brieven regering

Zoekresultaten (3.056)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Defensie

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2022 te Praag

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2022 te Praag. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 17 augustus 2022 Betreft Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30

2022D32603

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Boswijk c.s. over het ontwikkelen van een strategie voor bescherming van de cruciale infrastructuur in de Noordzee

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Boswijk c.s. over het ontwikkelen van een strategie voor bescherming van de cruciale infrastructuur in de Noordzee.

2022D31511

Brieven regering

Reactie op Woo-verzoek inzake inzetbaarheidsrapportages

Reactie op Woo-verzoek inzake inzetbaarheidsrapportages. 35 925 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 Nr. 89 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2022 Met deze brief informeer ik uw Kamer over het Woo-verzoek dat bij het

2022D30953

Brieven regering

AIV-adviesaanvraag inzake hybride dreigingen

AIV-adviesaanvraag inzake hybride dreigingen. 30 821 Nationale Veiligheid Nr. 163 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2022 Hierbij bied ik u aan, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, de Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake

2022D30637

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Van Haga, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 2022, over de integratie van het Duits en Nederlands leger (Telegraaf.nl, 1 juni 2022)

Reactie op het verzoek van het lid Van Haga, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 2022, over de integratie van het Duits en Nederlands leger (Telegraaf.nl, 1 juni 2022). 33 279 Internationale militaire samenwerking 36 124 Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa Nr. 34 Brief van de minister van Defensie Aan de

2022D30230

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over de regeling tegemoetkoming voor stoffen gerelateerde beroepsziekten

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over de regeling tegemoetkoming voor stoffen gerelateerde beroepsziekten.

2022D30233

Brieven regering

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Materieel Defensie van 29 juni 2022, over de vervanging onderzeebootcapaciteit

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Materieel Defensie van 29 juni 2022, over de vervanging onderzeebootcapaciteit. meer specifiek de bevindingen uit de dialoogronde 2a, de implicaties van de geactualiseerde baseline planning, het risico van een capability gap in de jaren dertig, de alternatieve opties inclusief voor- en nadelen, en de

2022D30134

Brieven regering

Update levering militaire goederen aan Oekraïne

Update levering militaire goederen aan Oekraïne. de boekwaarde van het geleverde materieel. Zoals gemeld in de brief aan uw Kamer over het effect van de leveringen op de operationele gereedheid, wil Defensie geleverd materieel waar nodig zo spoedig mogelijk aanvullen of vervangen zodat het voorzettingsvermogen van Defensie op peil blijft. Hier is

2022D29988

Brieven regering

Onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT)

Onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT). 35 728 Programma Grensverleggende IT (GrIT) Nr. 6 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2022 Hierbij bied ik u het onderzoeksvoorstel aan van de Auditdienst Rijk

2022D29904

Brieven regering

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie. 35 925 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 Nr. 87 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2022 Op 31 mei jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over het onderhandelaarsresultaat dat

2022D30037

Brieven regering

Stand van zaken advies Uitkeringsregeling, onderzoek luchtkwaliteit Curaçao en IVD-onderzoek Nadere Inventarisatie Gevaarlijke stoffen

Stand van zaken advies Uitkeringsregeling, onderzoek luchtkwaliteit Curaçao en IVD-onderzoek Nadere Inventarisatie Gevaarlijke stoffen. 35 925 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 Nr. 85 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

2022D29398

Brieven regering

Rapport Inspectie Veiligheid Defensie ‘Val in het duister. Onderzoek naar een voorval met letsel op Bonaire, 28 augustus 2017’

Rapport Inspectie Veiligheid Defensie ‘Val in het duister. Onderzoek naar een voorval met letsel op Bonaire, 28 augustus 2017’. de voorbereiding van de oefening. De consequenties van het vroege vertrek vanaf Bonaire waren niet in detail uitgewerkt. Als dat wel was gebeurd dan was mogelijk in de planningsfase al duidelijk geworden dat de

2022D29439

Brieven regering

Evaluatie Meldpunt Integriteit Defensie (MID) en Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID)

Evaluatie Meldpunt Integriteit Defensie (MID) en Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). 35 925 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 Nr. 88 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2022 In de reactie op de

2022D29121

Brieven regering

Besluit tot het instellen van een tijdelijke onafhankelijke onderzoekscommissie naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

Besluit tot het instellen van een tijdelijke onafhankelijke onderzoekscommissie naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens 30 821 Nationale Veiligheid Nr. 242 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2022 Op 1 februari jl.

2022D28491

Brieven regering

Update levering militaire goederen Oekraïne

Update levering militaire goederen Oekraïne. 22 054 Wapenexportbeleid 36 045 Situatie in de Oekraïne Nr. 367 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2022 De oorlog in Oekraïne is nu ruim vier maanden gaande. Het zwaartepunt van de strijd is verplaatst naar de Donbas, daar

2022D27661

Naar boven