Brieven regering

Zoekresultaten (3.276)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Defensie

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een brief derde inzake de werkwijze van Defensie na adviezen van de Commissie Giebels en de Commissie Langlopende Zaken

Reactie op verzoek commissie over een brief derde inzake de werkwijze van Defensie na adviezen van de Commissie Giebels en de Commissie Langlopende Zaken. Verzoek Op 15 september 2023 heeft u mij schriftelijk verzocht (Kamerstuk 203Z13914/2023D37139)...

2023D47327

Brieven regering

Besluit taakomschrijving staatssecretaris van Defensie

Besluit taakomschrijving staatssecretaris van Defensie. 35 788 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 232 Brief van de minister van...

2023D47058

Brieven regering

Hervatting toetredingsprocedure OCCAR

Hervatting toetredingsprocedure OCCAR. Hervatting Het Ministerie van Defensie heeft bij de Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement (OCCAR) kenbaar gemaakt dat Nederland het voornemen heeft om toe te treden tot deze organisatie. In deze brief...

2023D46983

Brieven regering

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 14 november 2023

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 14 november 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-28 Defensieraad Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D46765

Brieven regering

Veiligheidssituatie in Irak

Veiligheidssituatie in Irak. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 960 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november...

2023D46787

Brieven regering

B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)

B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB). een ordegrootte van circa 8.000 voertuigen, 3.500 uitgestegen militairen, 135 vaartuigen en 170 vliegende platformen. Hiermee worden alle grote eenheden van de Koninklijke Landmacht en de bataljons van het Korps...

2023D46622

Brieven regering

DMP-A behoeftestelling programma FOXTROT

DMP-A behoeftestelling programma FOXTROT. onder andere een nieuwe generatie softwaregestuurde militaire radio’s (software defined combat net radios) en verbreding naar connectiviteit via civiele standaarden waaronder Wifi, 4G/5G verbindingen en satellietcommunicatie. Het programma omvat daarnaast een continuiteitsspoor...

2023D46627

Brieven regering

Steun Oekraïne in 2024

Steun Oekraïne in 2024. Steun Na een jaar en negen maanden Russische agressieoorlog, staat het kabinet onverminderd achter Oekraïne. Met de ondertekening van de G7 verklaring1 heeft het kabinet zich gecommitteerd om Oekraïne op de lange...

2023D46548

Brieven regering

Militaire inzet ten behoeve van steun Gaza en de regio

Militaire inzet ten behoeve van steun Gaza en de regio. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van...

2023D46176

Brieven regering

Uitstel toezending Voortgang Strategie ter bescherming Noordzee Infrastructuur

Uitstel toezending Voortgang Strategie ter bescherming Noordzee Infrastructuur.

2023D45791

Brieven regering

Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2024

Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan...

2023D45519

Brieven regering

Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. drs. C.A. van der Maat als Staatssecretaris van Defensie en benoeming van mr. drs. C.A. van der Maat als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. drs. C.A. van der Maat als Staatssecretaris van Defensie en benoeming van mr. drs. C.A. van der Maat als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Tweede...

2023D45462

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie 14 november 2023

Geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie 14 november 2023. een stijging van € 4,86 mln. ten opzichte van het budget van 2023. Deze stijging is nodig om EDA in staat te stellen bij te dragen aan...

2023D45214

Brieven regering

Aanvullende informatie over de gehanteerde veilige afstand bij explosief binnendringen van objecten

Aanvullende informatie over de gehanteerde veilige afstand bij explosief binnendringen van objecten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024...

2023D44779

Brieven regering

Beantwoording vragen commissie over de opzet beleidsdoorlichting Fleet Operational Sea Training (FOST)

Beantwoording vragen commissie over de opzet beleidsdoorlichting Fleet Operational Sea Training (FOST). Reactie Hierbij ontvangt u de reactie op de vragen van de vaste commissie voor Defensie over de opzet beleidsdoorlichting Fleet Operational Sea Training (FOST)...

2023D44725