Brieven regering

Zoekresultaten (3.430)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Defensie

Brieven regering

Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties

Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties. Nieuwe Met deze brief wil ik uw Kamer laten weten dat Defensie en de Centrales van overheidspersoneel tijdelijk een nieuwe werkwijze voor de omgang met persoonsgegevens bij reorganisaties zijn...

2024D29280

Brieven regering

Uitstel toezending van informatie om de interne regeldruk in kaart te brengen en opties uit te werken om deze regeldruk te verminderen

Uitstel toezending van informatie om de interne regeldruk in kaart te brengen en opties uit te werken om deze regeldruk te verminderen. 36410 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het...

2024D28363

Brieven regering

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2025-2026

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2025-2026. 36410 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 Nr. 95 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D28139

Brieven regering

Rapport Inspectie Veiligheid Defensie 'Schietongeval Camp Bulldog

Rapport Inspectie Veiligheid Defensie 'Schietongeval Camp Bulldog. 36410 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 Nr. 94 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de...

2024D28009

Brieven regering

Aanvullende informatie leveringen militaire goederen aan Oekraïne

Aanvullende informatie leveringen militaire goederen aan Oekraïne. 22054 Wapenexportbeleid 36054 Algemeen Postverdrag, 2021; Abidjan, 26 augustus 2021 Nr. 421 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D28052

Brieven regering

Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) 13–14 juni 2024

Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) 13–14 juni 2024. de motie Boswijk (Kamerstuk 36 410 X, nr. 28 van 30 januari 2024) over personele knelpunten en scenario’s rond het NATO New Force Model (NFM) en de motie...

2024D27656

Brieven regering

Voortgang NIMH-verificatieonderzoeken dienst- en bevelweigeraars voormalig Nederlands-Indië

Voortgang NIMH-verificatieonderzoeken dienst- en bevelweigeraars voormalig Nederlands-Indië. 26049 Indonesië Nr. 122 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2024 Op 14 juni 2023 vond...

2024D27580

Brieven regering

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het betrekken van het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij de (opschaling van de) defensie-industrie

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het betrekken van het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij de (opschaling van de) defensie-industrie. aantal betrokken Nederlandse bedrijven. Wat wordt de positie als je de opdrachtsom aanhoudt? (p...

2024D27222

Brieven regering

Benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO

Benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO. 28676 NAVO Nr. 460 Brief van de Minister-President, minister van Algemene Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2024 Vandaag heeft de Noord-Atlantische...

2024D27006

Brieven regering

Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2022-2023

Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2022-2023. 31 936 Luchtvaartbeleid 27 830 Materieelprojecten Nr. 1169 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D26815

Brieven regering

Aanvullende antwoordbrief aan Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO) over zorgen rondom oorlogs- en dienstslachtoffers

Aanvullende antwoordbrief aan Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO) over zorgen rondom oorlogs- en dienstslachtoffers. 30 139 Veteranenzorg Nr. 275 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D26501

Brieven regering

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie 28-29 mei 2024

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie 28-29 mei 2024. 21 501-28 Defensieraad Nr. 267 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2024 Hierbij bied...

2024D25330

Brieven regering

Tiende verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014 (Trb. 2014, 175

Tiende verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2...

2024D25137

Brieven regering

Instelling meldpunt burgerslachtoffers

Instelling meldpunt burgerslachtoffers. 29521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 490 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2024 Op 18 december jl. (Kamerstuk 29521...

2024D24655

Brieven regering

Leveringen militaire goederen aan Oekraïne

Leveringen militaire goederen aan Oekraïne. een aanvulling op eerdere leveringen van Patriot capaciteit. Nederland onderzoekt met internationale partners de mogelijkheid om gezamenlijk op een zo kort mogelijke termijn zoveel mogelijk Patriot-capaciteit aan Oekraïne beschikbaar te stellen...

2024D24780