Brieven regering

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets

Brieven regering

Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG

Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG. ยป (COM(2008) 638 definitief; technische bijlage...

2009D37594