Brieven regering

Brieven regering

Oordeel over de motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over een actieplan voor maatschappelijk verantwoord inkopen voor alle onderdelen van de centrale overheid (Kamerstuk 26485-342)

Oordeel over de motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over een actieplan voor maatschappelijk verantwoord inkopen voor alle onderdelen van de centrale overheid (Kamerstuk 26485-342). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2020D52602

Brieven regering

Kabinetsreactie op het National Baseline Assessment (NBA) “Bedrijfsleven & Mensenrechten - Een onderzoek naar de stand van de implementatie van de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in Nederland”

Kabinetsreactie op het National Baseline Assessment (NBA) “Bedrijfsleven & Mensenrechten - Een onderzoek naar de stand van de implementatie van de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in Nederland”. de noodzaak om slachtoffers...

2020D49259

Brieven regering

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden De Roon en Wilders over onderzoeken of onder Nederlandse ondernemers belangstelling bestaat voor een handelsmissie naar Rusland

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden De Roon en Wilders over onderzoeken of onder Nederlandse ondernemers belangstelling bestaat voor een handelsmissie naar Rusland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 373 Rusland Nr...

2020D47909

Brieven regering

Toestemming voor een gesprek met de PV Brussel om meer zicht te krijgen op de totstandkoming van EU-handelsakkoorden en het onderhandelingsproces

Toestemming voor een gesprek met de PV Brussel om meer zicht te krijgen op de totstandkoming van EU-handelsakkoorden en het onderhandelingsproces. toestemming te verlenen voor een gesprek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking...

2020D47918

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de raadpleging van de Europese Commissie inzake State of intellectual property in third countries

Reactie op verzoek commissie over de raadpleging van de Europese Commissie inzake State of intellectual property in third countries. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van...

2020D47596

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) op 28 oktober 2020

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) op 28 oktober 2020. Hierbij treft u de schriftelijke antwoorden aan op vragen die op 28 oktober j.l...

2020D47003

Brieven regering

Informatie over subsidie aan het European Institute of Peace (EIP

Informatie over subsidie aan het European Institute of Peace (EIP. een complex geval aangezien het buiten de geldende contraterreurrichtlijnen betreffende screening (due diligence) valt. EIP heeft zich ook op dit punt een betrouwbare en serieuze partner...

2020D46053

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief over “Reactie m.b.t. verlopen instellingstermijn Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek”

Reactie op verzoek commissie over de brief over “Reactie m.b.t. verlopen instellingstermijn Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek”. 2020D45540 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2020 De algemene commissie voor...

2020D45540

Brieven regering

Verslagen, financiële rapporten en audits UAWC

Verslagen, financiële rapporten en audits UAWC. waarvan openbaarmaking tot het risico leidt van mogelijke vernielingen of confiscaties door de Israëlische autoriteiten en inwoners van nederzettingen. Conform de motie Knops (Kamerstuk 23 432, nr. 435) vraagt Nederland...

2020D43296

Brieven regering

EUCIE Targeted Consultation on International Ocean Governance

EUCIE Targeted Consultation on International Ocean Governance. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2947 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL...

2020D43365

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het verlenen van een exportvergunning aan ASML voor export aan China

Reactie op verzoek commissie over het verlenen van een exportvergunning aan ASML voor export aan China. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 570 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)...

2020D42494

Brieven regering

Nota 'Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’

Nota 'Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’. een thematische due diligence wet. Met de initiatiefnemer is destijds afgesproken dat wordt gewacht met de uitwerking van belangrijke elementen voor de wet...

2020D41367

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de Nederlandse inbreng op de TRIPS-vergadering, die op 15 en 16 oktober 2020 plaatsvindt in Genève

Reactie op verzoek commissie over de Nederlandse inbreng op de TRIPS-vergadering, die op 15 en 16 oktober 2020 plaatsvindt in Genève. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 25 074 Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)...

2020D40821

Brieven regering

Toetsingskader ophoging garantie Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB)

Toetsingskader ophoging garantie Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 29 237 Afrika-beleid Nr. 175 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2020D37910

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 29 september 2020

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 29 september 2020. de toegang tot een toekomstig COVID-19 vaccin. De Europese Commissie heeft zich op 31 augustus jl. aangesloten bij de COVAX-faciliteit, een samenwerking tussen de Global...

2020D36204