Brieven regering

Zoekresultaten (76.601)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Interim-auditrapport LNV 2023

Interim-auditrapport LNV 2023. Interim-auditrapport Hierbij stuur ik u het interim-auditrapport 2023 voor LNV en DGF van de Auditdienst Rijk (ADR). Met de Taskforce Verbetering Financieel beheer is afgesproken dat de ministers de interim-auditrapporten van de ADR...

2023D47884

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. aangepast schoolmeubilair

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. aangepast schoolmeubilair. Reactie op commissiebrief n.a.v. burgerbrief m.b.t. aangepast schoolmeubilair Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 41555658 Uw...

2023D47887

Brieven regering

Monitor Werking Omgevingswet, Evaluatie Omgevingswet,Regeringscommissaris Omgevingswet

Monitor Werking Omgevingswet, Evaluatie Omgevingswet,Regeringscommissaris Omgevingswet. Monitor Werking Omgevingswet, Evaluatie Omgevingswet, Regeringscommissaris Omgevingswet Datum 4 december 2023 Betreft Monitor Werking Omgevingswet, Evaluatie Omgevingswet, Regeringscommissaris Omgevingswet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2023D47878

Brieven regering

Wettelijke evaluatie IBKI 2018-2022

Wettelijke evaluatie IBKI 2018-2022. Wettelijke Hierbij ontvangt u de wettelijke evaluatie van IBKI over de periode 2018-2022 aan. Deze evaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeksbureau, de KWINK groep (hierna: KWINK). Het rapport en de bestuurlijke...

2023D47874

Brieven regering

Wettelijke evaluatie Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

Wettelijke evaluatie Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Wettelijke Voortkomend uit artikel 39 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen ontvangen de beide Kamers der Staten-Generaal elke vijf jaar de wettelijke evaluatie van een zelfstandig bestuursorgaan (hierna: zbo)...

2023D47866

Brieven regering

Roadmap varend ontgassen en onderzoek best beschikbare technieken

Roadmap varend ontgassen en onderzoek best beschikbare technieken. Aanbieding Met deze brief wordt uw Kamer geïnformeerd over de vaststelling van de Roadmap varend ontgassen en de afronding van het onderzoek best beschikbare technieken (BBT) voor mobiele...

2023D47870

Brieven regering

Stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. In december 2022 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met de ‘legale medicamenteuze afbreking van de...

2023D47863

Brieven regering

Kapitaalverhoging Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

Kapitaalverhoging Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Kapitaalverhoging Op 17 november 2023 heeft de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) een voorstel voorgelegd voor een kapitaalverhoging ten behoeve van het voortzetten van de activiteiten van...

2023D47861

Brieven regering

Ontstane situatie op basisschool Klein Amsterdam

Ontstane situatie op basisschool Klein Amsterdam. Ontstane situatie basisschool Klein Amsterdam Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 42549794 Bijlagen Met deze brief informeer ik uw Kamer over...

2023D47855

Brieven regering

Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023

Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023. Periodieke daarom ontvangt u deze brief. De eerste stappen zijn gezet Een schoolgebouw van de toekomst heeft een prettig en gezond binnenklimaat, is geschikt voor modern en inclusief onderwijs, is circulair...

2023D47853

Brieven regering

Voortgang tijdelijke tolheffing eind 2023 en aanbieding ontwerp uitvoerings- en handhavingsplan

Voortgang tijdelijke tolheffing eind 2023 en aanbieding ontwerp uitvoerings- en handhavingsplan. Voortgang Momenteel lopen de voorbereidingen voor twee nieuwe wegtrajecten waarbij een deel van de aanlegkosten wordt gedekt met tolheffing: de A24 Blankenburgverbinding en de ViA15...

2023D47849

Brieven regering

Eindrapport 'Keuzewijzer klimaat en energie' van de onafhankelijke Formatiewerkgroep Klimaat en Energie

Eindrapport 'Keuzewijzer klimaat en energie' van de onafhankelijke Formatiewerkgroep Klimaat en Energie.

2023D47824

Brieven regering

Solidariteit en projectsteun in de corporatiesector

Solidariteit en projectsteun in de corporatiesector. Solidariteit en projectsteun in de corporatiesector Datum 4 december 2023 Betreft Solidariteit en projectsteun in de corporatiesector DGVB/Wonen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011...

2023D47822

Brieven regering

Geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023

Geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023. Geannoteerde Bijgevoegd vindt u de geannoteerde agenda voor de Energieraad van 19 december 2023 in Brussel. R.A.A. Jetten Minister voor Klimaat en Energie Geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023 Op...

2023D47818

Brieven regering

Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028

Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028. Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028 Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 42229560 Bijlagen 1 Het meerjarig departementaal informatieplan is dit jaar door OCW voor...

2023D47815