Brieven regering

Zoekresultaten (70.524)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de informele Europese Raad van 7 oktober 2022

Geannoteerde agenda van de informele Europese Raad van 7 oktober 2022. Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, de geannoteerde agenda aan van de informele Europese Raad van 7 oktober 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] GEANNOTEERDE AGENDA VAN DE INFORMELE EUROPESE RAAD VAN 7 OKTOBER 2022 Op

2022D38972

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022

Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022. Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, de geannoteerde agenda aan van de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] GEANNOTEERDE AGENDA VAN DE

2022D38970

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 20 september 2022

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 20 september 2022. Hierbij bied ik u aan het verslag van de Raad Algemene Zaken van 20 september 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] VERSLAG VAN DE RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 20 SEPTEMBER 2022 Inleiding Op dinsdag 20 september jl. vond in

2022D38967

Brieven regering

Afschrift brief aan provincies, gemeentes en woningcorporaties over de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders in de eerste helft van 2023

Afschrift brief aan provincies, gemeentes en woningcorporaties over de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders in de eerste helft van 2023. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE REGIE MIGRATIEKETEN DG ONDERMIJNING  DATUM 30 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4230857 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE REGIE MIGRATIEKETEN DG

2022D38939

Brieven regering

Toelichting op antwoorden op vragen over de uitvoering van het leerlingenvervoer

Toelichting op antwoorden op vragen over de uitvoering van het leerlingenvervoer. Antwoord op schriftelijke vragen van Vragen van de leden Van Meenen (D66), Paul (VVD), De Hoop (PvdA), Beertema (PVV), Segers (ChristenUnie), Kwint (SP), Bisschop (SGP) en Westerveld (GroenLinks) Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning Rijnstraat 50 Den Haag

2022D38968

Brieven regering

MIT-advies: Fit voor het najaar

MIT-advies: Fit voor het najaar. Aanbieding Op 1 september van dit jaar is het Maatschappelijk Impact Team (hierna: MIT) van start gegaan. Het MIT is de maatschappelijke evenknie van het Outbreak Management Team (OMT) en moet ervoor zorgen dat we beter voorbereid zijn op volgende uitbraken van het coronavirus en andere epidemieën. In dat geval is

2022D38956

Brieven regering

Publicatie beslissing Woo-verzoek inzake normering hybride warmtepompen

Publicatie beslissing Woo-verzoek inzake normering hybride warmtepompen. Publicatie beslissing Woo-verzoek inzake normering hybride warmtepompen Datum 30 september 2022 Betreft Publicatie beslissing Woo-verzoek inzake normering hybride warmtepompen Directoraat-generaal Bouwen en Volkshuisvesting Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

2022D38940

Brieven regering

Kabinetsreactie op de IOB-eindevaluatie over de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali tussen 2014 en 2019

Kabinetsreactie op de IOB-eindevaluatie over de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali tussen 2014 en 2019. In deze brief ontvangt u de beleidsreactie van het kabinet op de onafhankelijke eindevaluatie van de Nederlandse artikel-100 bijdrage aan de VN-missie UN Multidimensional Integrated Stabilisation Mission (MINUSMA) in Mali. De

2022D38949

Brieven regering

Risico indicatoren die zijn verzameld en opgeslagen door de IND

Risico indicatoren die zijn verzameld en opgeslagen door de IND. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN  DATUM 30 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4214740 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN  DATUM 30 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4214740 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500

2022D38907

Brieven regering

Eerste leerrapportage van het landelijk Ondersteuningsteam dat ondersteuning aanbiedt aan gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing

Eerste leerrapportage van het landelijk Ondersteuningsteam dat ondersteuning aanbiedt aan gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing. Pagina van 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 30 september 2022

2022D38924

Brieven regering

Verslag informele Landbouw- en Visserijraad 14-16 september

Verslag informele Landbouw- en Visserijraad 14-16 september. Verslag Met deze brief informeer ik de Kamer over de discussie die de landbouwministers van de EU-lidstaten op 16 september jl. in Praag gevoerd hebben over de rol van de EU in het verzekeren van voedselzekerheid. Het was voor het eerst dat ook de nieuwe kandidaat-lidstaten Moldavië en

2022D38919

Brieven regering

22e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

22e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierbij het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Voor het project Waddenzeedijk Friese Kust, dat wel al is opgeleverd, dienen nog herstelwerkzaamheden uitgevoerd te worden. De oplevering van het gehele HWBP-2 programma was voorzien eind 2022. Het is duidelijk dat het project

2022D38906

Brieven regering

Landenbeleid Jemen

Landenbeleid Jemen. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEERD  DATUM 8 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4197386 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEERD  DATUM 8 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4197386 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500

2022D38917

Brieven regering

Ondersteuning mantelzorg en informele zorg

Ondersteuning mantelzorg en informele zorg. Met deze Kamerbrief informeer ik de Kamer over de integrale visie op mantelzorg in relatie tot informele zorg. Omzien naar elkaar en een stevige sociale basis zijn hierbij het uitgangspunt, met vrijwilligerswerk en mantelzorg als pijlers waar een groot deel van de samenleving op leunt. Vanuit het

2022D38911

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG. Ontwerpbesluit, Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de periodieke registratie van de orthopedagoog-generalist en de klinisch technoloog. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit

2022D38889

Naar boven