Brieven regering

Zoekresultaten (70.007)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022

Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022. 24 095 Frequentiebeleid Nr. 566 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 augustus 2022 Bij brief van 1 augustus 2022 heb ik de Tweede Kamer in kennis gesteld van de uitspraak van

2022D32303

Brieven regering

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 3 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4151570 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 3 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4151570 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van >

2022D32341

Brieven regering

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022. de onderwerpen waar ik de Kamer eerder in de Geannoteerde Agenda over informeerde, plus een aantal Any Other Business punten. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om de Kamer te informeren over de implementatie van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en de (ook tijdens de Raad

2022D32258

Brieven regering

Stand van zaken hoogpathogene aviaire influenza in Nederland

Stand van zaken hoogpathogene aviaire influenza in Nederland. een locatie met vleeskuikens in Minnertsga (Friesland), en drie bedrijven in Dalfsen (Overijssel), met vleeseenden (I), vleeskuikenouderdieren (II) en leghennen (III). Om alle besmette locaties is een beperkingszone ingesteld met maatregelen, conform staand beleid. Het totaal aantal

2022D32252

Brieven regering

Stand van zaken droogteproblematiek

Stand van zaken droogteproblematiek. 27 625 Waterbeleid Nr. 586 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 augustus 2022 Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de huidige droogteperiode en over het feit dat de Landelijke Coördinatiecommissie

2022D32119

Brieven regering

Diverse onderwerpen migratiebeleid

Diverse onderwerpen migratiebeleid. 30 573 Migratiebeleid 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 192 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 augustus 2022 In deze brief informeer ik u over een aantal migratie- en asielgerelateerde onderwerpen. Over de opvangsituatie

2022D32057

Brieven regering

Derde update zomerdrukte Schiphol

Derde update zomerdrukte Schiphol. 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 435 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 augustus 2022 Met deze brief informeer ik uw Kamer over de door Schiphol voorgenomen voortzetting van de verplichte beperking van het aantal

2022D32052

Brieven regering

Revaccinatie COVID-19 najaar 2022

Revaccinatie COVID-19 najaar 2022. 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 1933 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juli 2022 Het OMT-vaccinaties (OMT-V) heeft op 26 juli jl. geadviseerd over een najaarsvaccinatieronde (hierna: najaarsronde) tegen

2022D32014

Brieven regering

Commerciële Radio: uitspraak rechtbank Rotterdam verlengbaarheidsbesluit

Commerciële Radio: uitspraak rechtbank Rotterdam verlengbaarheidsbesluit. 24 095 Frequentiebeleid Nr. 565 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juli 2022 Hierbij doe ik u toekomen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de beroepsprocedure die Kink FM, een

2022D31997

Brieven regering

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang. personele capaciteit is er inmiddels gestart met de plaatsing van rijksambtenaren op crisisnoodopvang locaties. Om voldoende menskracht beschikbaar te stellen is daarnaast met spoed een aanbestedingsprocedure gestart en zijn er inmiddels raamovereenkomsten gesloten met acht uitzendbureaus. De

2022D31946

Brieven regering

Stand van zaken over het team Werken Onder dekmantel

Stand van zaken over het team Werken Onder dekmantel. 29 628 Politie Nr. 1121 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juli 2022 In aanvulling op mijn brieven van 4 april en 30 juni 2022, en de besprekingen met uw Kamer tijdens het Commissiedebat Politie van 7 juli jl.

2022D31944

Brieven regering

Eerste appreciatie TNO onderzoek: Afbakening in de modellering van depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2)

Eerste appreciatie TNO onderzoek: Afbakening in de modellering van depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2). 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 192 Brief van de minister voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juli 2022 In opdracht van het ministerie van

2022D31914

Brieven regering

Beroep op CW Artikel 2.27 ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers

Beroep op CW Artikel 2.27 ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2946 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juli 2022 In de afgelopen weken is de doorstroom en opvang van asielzoekers

2022D31910

Brieven regering

Appreciatie winterpakket aardgas van de Europese Commissie

Appreciatie winterpakket aardgas van de Europese Commissie. 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 338 Brief van de minister voor Klimaat en Energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juli 2022 Op woensdag 20 juli jl. heeft de Europese

2022D31857

Brieven regering

Menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen

Menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen. de toelating van pleegkinderen: er bestond alleen beleid voor pleegkinderen die zich nog in het buitenland bevinden, die bloed- of aanverwant zijn van de aspirant-pleegouders in Nederland en die niet al eerder deel uit hebben gemaakt van het gezin van de aspirant-pleegouders. De overkomst van

2022D31853

Naar boven