Brieven regering

Zoekresultaten (2.935)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Beckerman over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer (Kamerstuk 36197-18)

Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Beckerman over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer (Kamerstuk 36197-18). Appreciatie Tijdens de...

2024D06787

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de implementatie van het fit-for-55-pakket

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de implementatie van het fit-for-55-pakket. Verzoek Op 25 januari jl. heeft de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat mij verzocht om uw Kamer te informeren...

2024D06657

Brieven regering

Uitstel kabinetsreactie op WKR-advies voor Klimaatplan

Uitstel kabinetsreactie op WKR-advies voor Klimaatplan. Uitstel Hierbij deel ik u mede dat de kabinetsreactie op het gevraagde advies van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR), ten behoeve van het Klimaatplan 2025- 2035, niet binnen de termijn van...

2024D06653

Brieven regering

Nieuwe governance Nationaal Metrologisch Instituut VSL

Nieuwe governance Nationaal Metrologisch Instituut VSL. Nieuwe Middels deze Kamerbrief informeer ik u dat de eigendomsstructuur van het Nationaal Metrologisch Instituut Van Swinden Laboratorium B.V. (hierna: VSL) is gewijzigd. VSL voert publieke taken uit ten aanzien...

2024D06612

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Denemarken en Zweden

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Denemarken en Zweden. Op 9 februari jl. ontving ik het verzoek van de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat (kenmerk 2024Z02156), waarbij werd verzocht...

2024D06664

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024. Geannoteerde Op 7 maart organiseert het Belgisch voorzitterschap de Raad voor Concurrentievermogen in Brussel over de onderdelen interne markt en industrie. Met deze brief stuur ik u de geannoteerde...

2024D06445

Brieven regering

Jaarplan 2024 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Jaarplan 2024 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Jaarplan Hierbij informeer ik uw Kamer over het verschijnen van het Jaarplan 2024 van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (hierna: RDI). Het Jaarplan 2024 kent een nieuwe verschijningsvorm, namelijk een kernachtige en...

2024D06337

Brieven regering

Verslag van de Energieraad van 19 december 2023

Verslag van de Energieraad van 19 december 2023. Verslag Hierbij stuur ik u het verslag van de Energieraad die op 19 december 2023 plaatsvond in Brussel. Nederland werd tijdens de Energieraad hoogambtelijk vertegenwoordigd. Tevens wordt u...

2024D06325

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024

Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024. de stand van zaken in Nederland op het gebied van gas zal ik tijdens de uitwisseling, indien opportuun, informatie geven zoals uiteengezet in de Kamerbrief die op 9 februari...

2024D06220

Brieven regering

Jaarplan 2024 van het Staatstoezicht op de Mijnen

Jaarplan 2024 van het Staatstoezicht op de Mijnen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 Nr...

2024D05846

Brieven regering

Rapport ‘Financiële gevolgen faillissementen energieleveranciers’

Rapport ‘Financiële gevolgen faillissementen energieleveranciers’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D05594

Brieven regering

Maatwerkfinanciering CO2-reductie verduurzamingindustrie

Maatwerkfinanciering CO2-reductie verduurzamingindustrie. naast een forse CO2-reductie nog andere jaarlijkse positieve effecten op het gebied van klimaat en de leefomgeving: stikstofreductie van ca. 440 ton NOx, gasreductie van circa 350 mln. m2, reductie van zoetwatergebruik van...

2024D05555

Brieven regering

Departementaal Financieel Overzicht EZK

Departementaal Financieel Overzicht EZK. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D05320

Brieven regering

Start arbitrage procedure door Shell en ExxonMobil tegen de Staat der Nederlanden

Start arbitrage procedure door Shell en ExxonMobil tegen de Staat der Nederlanden. Start Op 26 mei 2020 is de Kamer door mijn ambtsvoorganger geïnformeerd dat Shell en ExxonMobil van mening zijn dat de balans in het...

2024D05478

Brieven regering

Rapport evaluatie subsidierelatie ECP

Rapport evaluatie subsidierelatie ECP. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 Nr. 92 BRIEF VAN DE...

2024D05203