Brieven regering

Zoekresultaten (3.897)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken 24 juni 2024

Geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken 24 juni 2024. Geannoteerde Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan van de Raad Buitenlandse Zaken van 24 juni 2024. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot Geannoteerde agenda...

2024D25203

Brieven regering

Uitvoering motie van het lid Dobbe c.s. over landen aanspreken op ernstige vrouwenrechtenschendingen en met name feller stelling nemen tegen Saudi-Arabië (Kamerstuk 36410-V-66)

Uitvoering motie van het lid Dobbe c.s. over landen aanspreken op ernstige vrouwenrechtenschendingen en met name feller stelling nemen tegen Saudi-Arabië (Kamerstuk 36410-V-66). Nederland is internationaal een belangrijke en zichtbare speler op het terrein van het...

2024D24818

Brieven regering

Kamerbrief over de motie-Van der Lee c.s. over 50 journalisten in acuut levensgevaar en hun familieleden per jaar bescherming bieden (Kamerstuk 32735-348)

Kamerbrief over de motie-Van der Lee c.s. over 50 journalisten in acuut levensgevaar en hun familieleden per jaar bescherming bieden (Kamerstuk 32735-348). Op 14 februari 2024 is bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken...

2024D24692

Brieven regering

Verslag van de informele NAVO Foreign Ministers Meeting (iFMM) van 30-31 mei 2024

Verslag van de informele NAVO Foreign Ministers Meeting (iFMM) van 30-31 mei 2024. Verslag van de informele NAVO Foreign Ministers Meeting (iFMM) van 30-31 mei 2024 Op 30 en 31 mei 2024 kwamen de NAVO-ministers van...

2024D24228

Brieven regering

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) ‘Consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en andere mogelijkheden om de Russische president Poetin te berechten’

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) ‘Consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en andere mogelijkheden om...

2024D24212

Brieven regering

Aanvullende informatie inzet Zr. Ms. Karel Doorman in de Rode Zee

Aanvullende informatie inzet Zr. Ms. Karel Doorman in de Rode Zee. De aanhoudende aanvallen door Houthi-eenheden op commerciële en marineschepen vormen een bedreiging voor het beginsel van vrij en veilig scheepvaartverkeer en de maritieme veiligheid. Daarmee...

2024D24081

Brieven regering

Appreciatie van de motie van het lid Mercelina over faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd (Kamerstuk 36351-(R2184)-9)

Appreciatie van de motie van het lid Mercelina over faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd (Kamerstuk 36351-(R2184)-9). De schriftelijke vragen van de leden Jasper van Dijk (SP), Kuzu...

2024D24064

Brieven regering

Beleidsreactie Buitenlandse Zaken op de Periodieke Rapportage BZ Begrotingsartikel 2 “Veiligheid en Stabiliteit”

Beleidsreactie Buitenlandse Zaken op de Periodieke Rapportage BZ Begrotingsartikel 2 “Veiligheid en Stabiliteit”. Hierbij doe ik uw Kamer de beleidsreactie toekomen die is opgesteld naar aanleiding van de Periodieke Rapportage door de directie Internationaal Onderzoek en...

2024D24012

Brieven regering

Toestemming voor deelname van ambtenaren aan een technische briefing over de achtergrond en de toepassing van de Artikel 100 procedure

Toestemming voor deelname van ambtenaren aan een technische briefing over de achtergrond en de toepassing van de Artikel 100 procedure. Technische Met verwijzing naar het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 5 juni...

2024D23984

Brieven regering

Leernotitie evacuatieoperatie Soedan

Leernotitie evacuatieoperatie Soedan. Conform mijn toezegging1 aan uw Kamer informeer ik u hierbij over de uitkomsten van de leernotitie die door onderzoekbureau Crisisplan BV is opgesteld over de evacuatieoperatie vanuit Soedan. De leernotitie is hierbij gevoegd...

2024D23217

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlande Zaken van 27 mei 2024

Verslag van de Raad Buitenlande Zaken van 27 mei 2024. VERSLAG VAN DE RAAD BUITENLANDSE ZAKEN VAN 27 MEI 2024 Inleiding Op maandag 27 mei jl. nam de minister van Buitenlandse Zaken deel aan de Raad...

2024D22957

Brieven regering

Lekonderzoek ministerie van Buitenlandse Zaken

Lekonderzoek ministerie van Buitenlandse Zaken. het technische onderzoek ligt dit enerzijds aan de brede verspreiding van de brondocumenten. Stukken worden vaak breed gedeeld met het oog op een gedegen afstemming van beleid. De stukken waaruit hoogstwaarschijnlijk...

2024D22064

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over IS-strijders in Noordoost-Syrië

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over IS-strijders in Noordoost-Syrië. 2024D21773 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2024 Met verwijzing naar het verzoek van de Vaste Kamercommissie van...

2024D21773

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 27 mei 2024 en de informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 27 mei 2024 en de informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024. de voorzetting van de militaire steun aan Oekraïne zal worden gesproken over de implementatie...

2024D20451

Brieven regering

Situatie in Rafah

Situatie in Rafah. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 518 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D19489