Brief regering : Onderzoeksresultaten kwalitatieve en kwantitatieve tekorten cybersecurity professionals

Download

Indieners

  • Indiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

36550-XIII, bijgewerkt t/m nr. 5 (NvW d.d. 10 juni 2024)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

36550-XIII-5 Nota van wijziging

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XIII)

Indiener C. Stoffer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

36550-XIII-2 Memorie van toelichting

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

36550-XIII-1 Voorstel van wet

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00