Brief regering : Voortgangsrapportage over de bredere veiligheidsinzet in Irak

Download

Indieners

  • Indiener
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
  • Medeindiener
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Medeindiener
    K.H. Ollongren, minister van Defensie

Bijlagen